​Tärkeät ympäristötiedot on kerätty tuoteselosteeseen

Uskomme, että tiedon avoin jakaminen hyödyttää asiakkaitamme ja meitä itseämme. Tuoteselosteet sisältävät tietoja tuotteidemme ympäristösuorituskyvystä, ja ne auttavat asiakkaitamme tekemään vastuullisia valintoja.

Tuoteselosteet saatavana useimmista tuotteista

Tarjoamme useimmista tuotteistamme tuoteselosteet ja ympäristötiedot, joiden avulla asiakkaamme löytävät helposti ­tietoja tuotteidemme­ ja toimitusketjumme vastuullisuudesta.

Kehitämme parhaillaan myös tuoteprofiileja, jotka sisältävät kaikki tiedot biomassapohjaisten tuotteidemme ympäristötehokkuudesta. Tuoteprofiileja kehitetään käyttäjien erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi sen varmistamiseen, etteivät tuotteet sisällä vaarallisia kemikaaleja.

Ne sisältävät myös tietoja uusiutuvien ja uusiutumattomien resurssien käytöstä, valitun vaikutusluokan mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä tuotteen kierrätyksestä tai uusiokäytöstä sen elinkaaren loppuvaiheessa.

Tuoteprofiileissa ilmoitetut ympäristövaikutukset perustuvat ISO-standardissa määritettyyn elinkaarianalyysiin (ISO 14040: Ympäristöasioiden hallinta – Elinkaariarviointi – Periaatteet ja pääpiirteet sekä ISO 14044: Ympäristöasioiden hallinta – Elinkaariarviointi – Vaatimukset ja suuntaviivoja).

Hallintajärjestelmät

Sertifioidut hallintajärjestelmät auttavat meitä hallitsemaan ja parantamaan suorituskykyämme ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta ja laatua koskevissa asioissa.

Lähes kaikilla UPM:n tuotantolaitoksilla ja yhtiön puunhankinnassa on käytössä ympäristö-, laatu-, työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmät, jotka on sertifioitu ISO 9001:n, ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n mukaan.

Lue lisää hallintajärjestelmistämme täältä.

Certificate Finder

Sellun tuoteselosteet

Paperin tuoteselosteet

Sellutuotteiden tuoteselosteet

Sellutuotteiden ympäristötuoteselosteissa esitetään sellutehtaiden ja tuotannossa käytettävien raaka-aineiden ympäristösertifikaatit ja kuvataan prosessipäästöjen, tuotteen ominaisuuksien ja tehtaiden kuluttamien energiamuotojen keskeisimmät tekijät.

Selluprofiilituoteselosteet sisältävät myös tuotantovaiheen tuotekohtaiset hiilijalanjälkilaskelmat.

Paperituoteseloste

UPM julkaisee tiedot paperituotteidensa tuotekohtaisesta ympäristösuorituskyvystä johtavien paperinvalmistajien käyttämän vapaaehtoisen ympäristöilmoitusjärjestelmän mukaisina paperiprofiileina (Paper Profile).

Paper Profile -ympäristötuoteselosteet sisältävät tiedot sellun ja paperin tuotannon ympäristövaikutuksista, tuotteiden koostumuksista, niiden aiheuttamista päästöistä, puuraaka-aineen hankinnasta ja ympäristöjohtamisesta.

Paper Profile -tuoteselosteiden lisäksi UPM julkaisee laskelmia tuotteidensa hiilijalanjäljestä.

Kolmannen osapuolen varmistamat (Inspecta) paperilaatukohtaiset ympäristötiedot ovat saatavina eri paperilaaduille (päällystetty hienopaperi WFC, päällystämätön puuvapaa paperi WFU, tarrat, pakkausmateriaali, postituotteet, LWC, MFC, SCA, SCB, MFS, kierrätetty sanomalehtipaperi ja sanomalehtipaperi). Annetut luvut ovat keskimääräisiä lukuja kaikista UPM:n eurooppalaisista tehtaista, jotka valmistavat kyseistä paperilaatua.

Hiilijalanjäljen laskennasta CEPI-mallin kymmenelementtijärjestelmän perusteella voit lukea täältä

Vaneri- ja sahatavaraprofiilit

Tarjoamme vanerituotteillemme ympäristötuoteselosteet, jotka sisältävät tietoja ympäristöhallintajärjestelmistämme, ympäristöparametreista, tuotteiden ominaisuuksista sekä lämmön ja sähkön kulutuksesta.

UPM laskee sahatavaratuotteidensa hiilijalanjäljen käyttämällä paperi- ja kartonkituotteita varten kehitettyä hiilijalanjälkilaskelmaa, joka sisältää kymmenen osa-aluetta. Laskelman on kehittänyt CEPI (Confederation of European Paper Industries).

Biokomposiitit

Tuoteprofiilit ovat saatavana UPM ProFi -tuotteille Certificate Finder -kannasta ja UPM Formi -tuotteille pyydettäessä.