Ympäristömerkit ja -sertifikaatit ohjaavat vastuullisiin valintoihin


Tuotevastuun puolesta tehdyn työn ansiosta olemme maailman suurin EU-ympäristömerkin saaneiden sanomalehti- ja toimistopaperien sekä graafisten paperien valmistaja. Ympäristömerkkien lisäksi kaikilla liiketoiminnoillamme on FSC®- ja PEFCTM-sertifikaatit puun alkuperälle.

Kunnianhimoiset tavoitteet ympäristömerkkien ja -sertifikaattien saralla

Tällä hetkellä useimmille UPM:n tuotteille on myönnetty yleisesti tunnettuja ympäristömerkkejä, kuten EU-ympäristömerkki ja saksalainen Blauer Engel (Sininen Enkeli) -merkki.

Tuotevastuun puolesta tehdyn työn ansiosta olemme maailman suurin EU-ympäristömerkin saaneiden sanomalehti- ja toimistopaperien sekä graafisten paperien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluu noin 200 EU:n ympäristömerkillä varustettua paperituotetta. Tuotteet valmistetaan 15 paperitehtaassa Itävallassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa.

Ympäristömerkkien lisäksi kaikilla liiketoiminnoillamme on FSC®- ja PEFC™-sertifikaatit puun alkuperälle, mikä varmistaa puun alkuperän ja takaa, että kaikki tuotteissamme käytetty puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä eikä sitä tuoda kiistanalaisista lähteistä.

UPM:n tehtailla käytetystä puusta 85 prosenttia (2017) on sertifioitu. Vuonna 2016 kaikista UPM:n paperi-, sellu-, vaneri- ja sahatuotteista 69 % oli ympäristömerkittyjä. Luku sisältää FSC- ja PEFC-metsäsertifikaatit, EU-ympäristömerkit sekä kansalliset ympäristömerkit.

Miksi ympäristömerkit- ja sertifikaatit ovat tärkeitä?

Ympäristömerkit auttavat asiakkaita tekemään vastuullisia valintoja ja tarjoavat tärkeitä tietoja sidosryhmille.

Kolmannen osapuolen varmistamat ympäristösertifikaatit ja -merkit kertovat tuotteidemme ja ratkaisujemme ympäristösuorituskyvystä. 

Certificate Finder

Ympäristö- ja vastuullisuusasioihin liittyvät sertifikaatit ja lausunnot löydät Certificate Finder -työkalun avulla.

Ympäristöjärjestelmät ja -sertifikaatit

Lähes kaikilla UPM:n tuotantolaitoksilla on käytössä sertifioidut ympäristö-, laatu sekä työterveys ja -turvallisuusjärjestelmät. UPM:n tuotteille on myönnetty useita ympäristömerkkejä.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki kehittyy koko ajan. UPM on ollut mukana kehittämässä uusia kriteerejä paperin jatkojalosteille. Video kertoo, miten merkki ohjaa kuluttajia ja yrityksiä tekemään vastuullisia valintoja.

​UPM:n ympäristömerkit ja -sertifikaatit 

EU-ympäristömerkki auttaa tunnistamaan tuotteet, joilla on pienempi ympäristövaikutus koko elinkaarensa ajan – aina raaka-aineiden hankinnasta tuotantoon, käyttöön ja hävittämiseen. 

Saksalainen Blauer Engel (Sininen Enkeli) on maailman vanhin ympäristömerkki; se otettiin käyttöön vuonna 1978. Se tarkastelee tuotteen vaikutuksia ilmastoon, luonnonvaroihin, veteen, maaperään ja ilmaan.

Pohjoismainen ympäristömerkki arvioi tuotteen ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren ajan, hankinnasta lopputuotteeseen.

FSC® (Forest Stewardship Council®) -sertifikaatti varmistaa, että tuotteet ovat peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä, jotka ovat hyödyllisiä ympäristön, yhteiskunnan ja talouden kannalta. Sen periaatteet ja kriteerit muodostavat maailmanlaajuisen perustan metsänhoidon standardeille.

PEFC® (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) toimii kattojärjestönä kansallisille ja alueellisille metsäsertifiointijärjestelmille, jotka täyttävät vastuullista metsänhoitoa koskevat kansainväliset vaatimukset. PEFC sisältää metsäsertifioinnin, puun alkuperän seurantajärjestelmän ja tuotteiden merkinnän, ja se edellyttää riippumatonta kolmannen osapuolen varmistusta. PEFC:n jäsenet ovat kansallisia tai alueellisia metsäsertifiointijärjestelmiä, jotka perustuvat kansainvälisiin hallitusten välisiin hankkeisiin, joiden pyrkimyksenä on hoitaa maailman metsiä vastuullisesti. 

Sustainable Forestry Initiative (SFI) -standardi perustuu periaatteisiin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät vastuullista metsänhoitoa ja jotka ottavat huomioon kaikki metsää koskevat arvot. Se sisältää puun alkuperän seurantajärjestelmän mukaiset sertifikaatit sekä tuotemerkit. 

Itävallan ympäristömerkki ohjaa kuluttajia valitsemaan tuotteita tai palveluja, jotka ovat vähemmän haitallisia ympäristölle tai terveydelle.

China Green Label -järjestelmä auttaa ihmisiä tunnistamaan ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka täyttävät valitut ympäristöstandardit.

Kaikki sertifikaatit ovat saatavana UPM:n Certificate Finder -palvelussa.


UPM:n ympäristömerkkien laajuus

​MerkkiKierrätyskuidun käyttö​Puuraaka-aineKemikaalit​Energian käyttöPäästöt​Jätteiden hallinta
​EU-ympäristömerkki 1)​xx​​xx​x​x​
​Pohjoismainen ympäristömerkki2)​xx​x​x​x​x​
​Itävallan ympäristömerkki​xx​x​x​x​x​
​Saksan Blauer Engel (Sininen Enkeli)​xx​x​
FSC®​xx​
PEFCTM​xx​
1) EU-ympäristömerkkikriteeriä ei ole tarra- eikä teollisille pakkauspapereille.​  
2) Pohjoismainen ympäristömerkki -tarkastettu status on seuraavilla UPM:n tehtailla: Kaukas (paperi ja sellu), Kaipola, Kymi (paperi ja sellu), Jämsänkoski (SC), Rauma, Nordland, Plattling, Pietarsaari ja Fray Bentos.​ ​ ​ ​ ​

 

upmbiofore.fi
Elokuu 17, 2017

Paperi – Kestävän viestinnän väline

Uusiutuvan raaka-aineen, pienen hiilijalanjäljen ja tehokkaan kierrätyksen ansiosta painettu media täyttää kestävän kehityksen vaatimukset. Paperi edustaa myös kestäviä arvoja ja vetoaa tunteisiin.