Tuoteturvallisuus etusijalla

Otamme tuoteturvallisuuden vakavasti ja tarjoamme asiakkaillemme tuotteita, jotka ovat turvallisia käyttää ja ympäristöystävällisiä.

Huolellisesti suunniteltu tuoteturvallisuus

Tuotteemme on valmistettu uusiutuvista, kierrätettävistä ja biohajoavista materiaaleista, mikä luo vankan pohjan tuoteturvallisuudelle. 

UPM:n tuoteturvallisuusjärjestelmät kattavat koko valmistusprosessin – raaka-aineiden hankinnasta aina lopputuotteen toimitukseen. Tuoteturvallisuuden näkökulmasta ekosuunnittelu tarkoittaa sitä, että jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon ja minimoidaan kaikki raaka-aineiden ja valmistusprosessien vaikutukset tuotteen koko arvoketjun aikana.

Koko arvoketju tarkastelussa mukana

Kemikaalien osalta ekosuunnittelu alkaa valintaprosessilla tuotekehitysvaiheessa. Valittujen kemikaalien pitää luonnollisesti täyttää tekniset vaatimukset tuotteen valmistuksen ja käytön aikana sekä niiden lisäksi lukuisat lainsäädäntöä, ympäristöä, työterveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset tuotteen elinkaaren aikana.

Esimerkiksi valmistusvaiheessa kemikaalit eivät saa aiheuttaa vaaraa henkilöstölle. Lisäksi kemikaalien pitää olla tuotantolaitosten ympäristölupien mukaisia eivätkä ne saa aiheuttaa haittaa ympäristölle, olivatpa kyseessä ilmaan tai vesistöön joutuvat päästöt. 

Jotta voimme varmistaa ja todistaa, että tuotteemme eivät sisällä vaarallisia kemikaaleja eivätkä terveydelle haitallisia raskasmetalleja, olemme luoneet UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelon.

UPM:n tuotteiden pitää olla turvallisia käsitellä, joten ne eivät saa sisältää ihmisten terveydelle haitallisia kemikaaleja, kuten allergeeneja tai karsinogeeneja. Jos tuote on tarkoitettu elintarvike- tai lelukäyttöön, sen täytyy läpäistä tiukat testit, mukaan lukien siirtymistesti. Tämä rajoittaa kyseisissä tuotteissa käytettäviä kemikaaleja. Myös ympäristömerkit asettavat kemikaalien käyttöä rajoittavia ehtoja.

Meidän on lisäksi taattava, että käyttöikänsä lopussa tuote voidaan hävittää turvallisesti tai kerätä tehokkaasti uudelleenkäyttöä varten. 

Lakien ja määräysten noudattaminen

Toimintamme perustuu siihen, että noudatamme lakeja ja määräyksiä, kuten REACH-asetusta tai elintarvike- tai lelukäyttöön tarkoitettuja tuotteita koskevia erityisvaatimuksia. Tarjoamme paperituoteasiakkaillemme työkalun, UPM:n tuoteturvallisuusprofiilin, josta he saavat kaikki keskeiset tuoteturvallisuustiedot.

Kemiallisten aineiden hallinta

UPM edellyttää, että sen kaikki toimittajat noudattavat tarkoin Euroopan yhteisön kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaa REACH-asetusta sekä luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa CLP-asetusta.

UPM:n rajoitettujen aineiden luettelo

Varmistaaksemme, että sellu-, paperi ja vanerituotteemme eivät sisällä vaarallisia kemikaaleja eivätkä terveydelle haitallisia raskasmetalleja, olemme luoneet UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelon.
upmbiofore.fi
Helmikuu 21, 2017

Puuarkkitehtuurikilpailun voittanut hirsikoulu on viihtyisä ja terveellinen oppimisympäristö

Pudasjärven kunta näyttää modernin hirsirakentamisen mallia. Kunnan päättäjät halusivat rakennuttaa uuden koulun hirrestä, sillä he halusivat eroon vanhojen rakennusten jatkuvasta korjaamisesta ja huonon sisäilman aiheuttamista allergiaoireista. Kouluinvestointi on merkittävä panostus terveelliseen, viihtyisään ja turvalliseen oppimis- ja työympäristöön.


upmbiofore.fi
Elokuu 30, 2016

Kiinan huonekalumarkkinat piristävät suomalaisen sahatavaran vientiä

Kiinan huonekaluteollisuus on avannut uuden oven pohjoismaisen sahatavaran viennille. Suomalaisen puutavaran kysyntä etenkin lasten huonekalujen valmistuksessa on lisääntynyt merkittävästi.