Tuotevastuu ohjaa toimintaa

Tarkoitamme tuotevastuulla paljon enemmän kuin vain sen varmistamista, että tuotteemme ovat kestävän kehityksen mukaisia ja turvallisia käyttää. UPM:llä tuotevastuun käsite on laaja: ekosuunnittelun avulla varmistamme, että tuotteemme voidaan elinkaaren lopussa käyttää uudestaan – ja että voimme todistaa sen.

​Viemme tuotevastuun pidemmälle

UPM:n tuotteet on valmistettu uusiutuvista, kierrätettävistä ja biohajoavista materiaaleista, mikä luo vankan pohjan tuotevastuulle.

Otamme tuoteturvallisuuden erittäin vakavasti. Olemme luoneet UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelon, joka varmistaa ja todistaa, että tuotteemme eivät sisällä vaarallisia kemikaaleja eivätkä raskasmetalleja, jotka ovat terveydelle haitallisia. Lähtökohtaisesti tuotteidemme valmistukseen ei käytetä erittäin haitallisiksi luokiteltuja aineita, esim. REACH SVHC –aineet.

UPM:n tuotteet sopivat hyvin kierrätykseen pääraaka-aineensa – uusiutuvan puun – ja ekosuunnittelun ansiosta. Ekosuunnitteluun sisältyy pyrkimys löytää uusia innovatiivisia tapoja tuotteidemme kierrätykseen elinkaaren lopussa.

Tarjoamme tuotteistamme tuoteselosteet ja ympäristötietoja, minkä ansiosta asiakkaamme saavat helposti tietoja­ tuotteiden ja toimitusketjun­ vastuullisuudesta.

Tuotteillemme on myönnetty useita ympäristömerkkejä, kuten EU:n ympäristömerkki ja saksalainen Blauer Engel (Sininen Enkeli) -merkki. Lisäksi UPM:n tuotantolaitokset sekä puunhankinta- ja metsätaloustoiminnot toimivat sertifioitujen ympäristöjärjestelmien mukaisesti, ja kaikissa puuraaka-ainetta käyttävissä tehtaissa on käytössä PEFC™- tai FSC®-sertifioitu alkuperän seurantajärjestelmä tai molemmat.

Tuoteturvallisuus

Otamme tuoteturvallisuuden vakavasti ja huomioimme kaikki sen osa-alueet tuotteidemme elinkaaren aikana - ja sen jälkeen.

Ekosuunnitellut tuotteet

Ekosuunnittelun ansiosta tuotteemme ovat kestävän kehityksen mukaisia ja vastuullisia kaikissa elinkaarensa vaiheissa.

Kierrätys ja kierrätettävyys

Pyrimme aktiivisesti vähentämään jätteen määrää ja lisäämään kierrätystä ja uudelleenkäyttöä prosesseissa ja tuotteissa. Uraauurtava ajattelumme on tuottanut useita innovatiivisia ratkaisuja.

Yhteistyö asiakkaiden kanssa

Vahva yhteistyö eri muodoissa sekä jatkuva avoin vuoropuhelu auttavat meitä kehittämään ratkaisuja, jotka hyödyttävät sekä asiakkaita että meitä itseämme.

Ympäristöselosteet

Tarjoamme useimmista tuotteistamme tuoteselosteet ja ympäristöpäästötiedot.

Ympäristömerkit ja -sertifikaatit

Tuotteillemme on myönnetty useita ympäristömerkkejä, kuten EU:n ympäristömerkki ja saksalainen Blauer Engel (Sininen Enkeli) -merkki, sekä PEFC™- ja FSC®-metsäsertifikaatit.

​UPM:n Responsible Fibre -tuotemerkillä varmennetut korkealaatuiset New Future -toimistopaperit vahvistavat UPM:n Biofore-ajattelua. New Future -toimistopaperit on ensimmäinen UPM:n Responsible Fibre -tuotemerkillä varmennettu tuoteryhmä.

Uusi tuotemerkki yhdistää innovatiivisesti UPM:n ympäristö- ja sosiaalisen vastuullisuuden kiinteäksi osaksi tuotteen elinkaarta. Responsible FibreTM on ainut laatuaan ja kertoo sitoumuksestamme täyttää teollisuuden edellyttämät tiukat, kolmansien osapuolien varmentamat vastuullisuuskriteerit.

New Future

 

Internetlinkki
touko 2016

Responsible Fibre

UPM:n vahvistama Responsible Fibre -tuotemerkki takaa, että tuote täyttää teollisuuden asettamat, kolmannen osapuolen varmentamat kriteerit ympäristö- ja sosiaalisen vastuun osalta.

upmbiofore.fi
Toukokuu 18, 2017

Maailma kääntyy kiertotalouteen

”Biomassa ja biopohjaiset materiaalit ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kiertotaloudessa ja kiertotalouteen liittyvissä uusissa innovaatioissa”, Ellen MacArthur -säätiön johtaja Joss Blériot sanoo.