​Veden saatavuus

UPM:n eniten vettä kuluttavat tuotantolaitokset sijaitsevat alueilla, joilla on riittävästi vettä saatavana.

UPM:n tehtaiden toiminnassa käytetty vesi on peräisin joista ja järvistä tai pohjavedestä, joka on otettu kaivoista.

UPM:n eniten vettä kuluttavat tuotantolaitokset sijaitsevat alueilla, joilla on riittävästi vettä saatavana. Tehtaiden prosessit ovat vedenottoa ja jätevesiä koskevien paikallisten luparajoitusten mukaisia. Tämä koskee luonnollisesti myös pohjavettä käyttäviä tehtaita.

UPM:n kaikki  sellu- ja paperitehtaat on merkitty vesivarantoja kuvaaviin vesikuormituskarttoihin (WSI, Water Stress Index, Pfister et. al 2009). Vesikuormitusarvo 0 tarkoittaa, ettei alueella kärsitä vesipulasta (kartan siniset alueet), kun taas arvo 1 tarkoittaa vakavaa vesipulaa (kartan punaiset alueet).

Pariisin lähellä sijaitseva UPM Chapellen tehdas on ainoa minkäänasteisesta vesipulasta kärsivällä alueella sijaitseva UPM:n tuotantolaitos. Chapellen tapauksessa vesipula on vakavuudeltaan vain keskitasoa (WSI-indeksi 0,38). Tehtaan vedenkulutus on kuitenkin hyvin pientä (0,1 prosenttia) verrattuna Seinen normaaliin virtaukseen, joka on 450 kuutiometriä sekunnissa. Tehdas ei siis vaikuta haitallisesti veden saatavuuteen tai määrään alueella.

Kaikki muut UPM:n tuotantolaitokset kuluttavat vettä alueilla, joilla vesipulasta ei kärsitä (WSI-indeksi < 0,1). Karttoihin on toistaiseksi merkitty vain ne UPM:n tuotantolaitokset, jotka kuluttavat suuria määriä vettä.


Merkkien selitys:

Punainen = vakava vesipula, oranssi = vesipula,keltainen = ei riittävästi vettä,turkoosi = verrattain riittävästi vettä, vaaleansininen = riittävästi vettä, sininen = runsaat vesivarannot,tummansininen = erittäin runsaat vesivarannot

UPM Kiinassa

upm in china.jpg

​UPM Kiinan Changshussa

upm-changsu.jpg
 

​UPM Keski-Euroopassa

UPM in Central Europe.jpg

UPM Chapelle ja Shotton

upm-shotton-chapelle.jpg

​UPM Suomessa

upm-in-finland.jpg 

UPM Pohjois-Amerikassa

upm-blandin-and-madison.jpg

UPM Uruguayssa

upm-uruguay2.jpg