Kohti hiilidioksidineutraalia tulevaisuutta

UPM:n energiastrategia perustuu hiilidioksidivapaisiin ja -neutraaleihin energialähteisiin. Olemme vahva asiantuntija uusiutuvan energian tuotannon, energian tehokkaan käytön sekä polttoaine-, sähkö- ja päästöoikeuskaupan alalla.

Biofore-strategia vastaa  ilmastonmuutokseen monin tavoin

Merkittävin panostuksemme ilmaston hyväksi on Biofore-strategia, joka tähtää fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen uusiutuvilla raaka-aineilla, metsien hiilinielujen ylläpitämiseen ja edistämiseen sekä resurssitehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.
   
Näin hillitsemme toiminnallamme ja tuotteillamme ilmastonmuutosta:

Kestävä metsätalous

 • varmistamme, että tärkein raaka-aineemme puu kasvaa metsissä, jotka ovat kestävästi hoidettuja ja toimivat hiilinieluina
 • edistämme monimuotoisia ekosysteemejä, jotka ovat vähemmän alttiita ilmastomuutoksen vaikutuksille

Vastuullinen tuotanto

 • edistämme resurssitehokkuutta tekemällä enemmän vähemmällä
 • käytämme tuotannossamme parhaita saatavilla olevia tekniikoita (BAT)
 • lisäämme jatkuvasti uusiutuvan ja vähäpäästöisen energian osuutta toiminnassamme

Uusiutuvat ja kierrätettävät tuotteet

 • korvaamme uusiutumattomia materiaaleja uusiutuvilla ja tuotteemme ovat hiilinieluja
 • innovoimme uusia liiketoimintoja ja tuotteita tulevaisuuden tarpeisiin

​Katso ilmastovideomme: Metsät - Energiatehokkuus - Innovaatiot

       
upmbiofore.fi
Kesäkuu 13, 2017

Vauhtia biopolttoaineteollisuudelle

Biopolttoaineteollisuuden ympärillä kuhisee lupaavasti. Uusi EU-lainsäädäntö, kehittyvät teknologiat sekä biopolttoaineiden ja -materiaalien kasvava kysyntä maailman markkinoilla luovat vakaan pohjan teollisuudenalan kehitykselle.

upmbiofore.fi
Kesäkuu 15, 2017

Kuinka liikenteen hiilidioksidipäästöjä leikataan?

EU:n komissio esitteli marraskuussa 2016 uuden lainsäädäntöpaketin, jonka tavoitteena on leikata CO2-päästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Suomessa liikenteen päästöjä pyritään vähentämään biopolttoaineiden käyttöä lisäämällä.

Puhtaammat polttoaineet ja parannettu energiatehokkuus vähentävät päästöjä ilmaan

Valtaosa UPM:n päästöistä ilmaan aiheutuu energiantuotannosta. Näitä päästöjä voidaan vähentää polttoainevalinnalla, oikealla polttotekniikalla ja savukaasujen puhdistamisella.

Ilmapäästöjen määrä ja laatu vaihtelevat voimalaitoksissa tai kattilalaitoksissa tuotetun höyryn määrän, koneiden käyttöasteen ja käytettävien polttoaineiden mukaan.

UPM:n käyttämistä polttoaineista 69 prosenttia (2017) on biomassapohjaisia polttoaineita, joista ei aiheudu fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Biomassapohjaisia polttoaineita, öljyä ja hiiltä käyttävissä kattilalaitoksissa on suodatusjärjestelmät. Päästörajojen noudattamista valvotaan jatkuvasti kaikissa voimalaitoksissa, ja mittausten luotettavuuden varmistaa ulkopuolinen taho.

Energiatehokkuuden parantaminen mahdollistaa energian kulutuksen pienentämisen ja energiantuotannon aiheuttamien päästöjen vähentämisen. Päästöjä voidaan vähentää oikeilla polttoainevalinnoilla, polttotekniikoilla ja savukaasujen puhdistamismenetelmillä.

​Mahdollinen päästö ilmaanLähde​Vähennystoimenpide
​Hiilidioksidi, rikkidioksidi, typen oksidit, pienet määrät hiukkasia ja orgaanisia yhdisteitä
 • Voimalaitosten energiantuotanto;
  päästöominaisuudet vaihtelevat käytettävien polttoaineiden mukaan
 • Minimoidaan tehokkaalla puhdistuksella, polttoaineiden valinnalla ja kattilalaitosten palamisolosuhteiden hallinnalla
Pahanhajuisten rikkiyhdisteiden
aiheuttama haju (TRS-päästöt)
 • Selluntuotanto
 • Vähennetään keräämällä ja polttamalla
​Orgaanisten aineiden hajoamisen
aiheuttama haju
 • Suljetut vesikiertojärjestelmät (esimerkiksi korkea lämpötila ja anaerobiset olosuhteet)
 • Toimenpiteet toteutetaan tarvittaessa tehdaspaikoilla
​Melu
 • Tuotantolaitokset, esimerkiksi puun käsittely, kuoriminen, imupumput
 • Hallitaan syntypaikassa tai etenemisreitin varrella
 • Minimoidaan uusien laitteiden hankinnan ja uusien laitosten rakentamisen yhteydessä
 • Vanhoihin tehtaisiin asennetaan järjestelmällisesti äänieristysjärjestelmiä.

Hiilijalanjälki – työkalu tuotteen tai toiminnan ilmastokuorman arvioimiseksi

Hiilijalanjälki on tapa kuvata tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa suoraan ja välillisesti aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää.

Tuotteen hiilijalanjälki muodostuu pääasiassa raaka-aineista, käytetystä energiasta ja kuljetuksesta.

UPM Blogi
JOULUKUU 3 2015

Uhka vai mahdollisuus?

Aina välillä minulta kysytään, onko ilmastonmuutos meille uhka vai mahdollisuus. Lienee itsestään selvää, että ilmaston lämpeneminen on kansakunnalle suuri haaste, jonka vaikutuksia on vaikea ennakoida. Kukaan ei kyseenalaista, että kehitystä on hillittävä.