Hallintajärjestelmät tukevat ympäristöasioiden parhaita käytäntöjä

Meille sertifioidut hallintajärjestelmät ovat työkaluja, joiden avulla voimme hallita ja parantaa suorituskykyämme ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa sekä laadussa – joka päivä.

Ympäristöjärjestelmät

Lähes kaikki UPM:n tuotantolaitokset sekä puunhankinta- ja metsänhoitotoiminnot käyttävät sertifioituja ympäristöjärjestelmiä. Tavoitteena on, että kaikilla UPM:n nykyisillä ja tulevilla tuotantolaitoksilla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä. 

Ympäristöjärjestelmät auttavat yhtiötä seuraamaan ja hallitsemaan toimintojen ja tuotteiden ympäristövaikutuksia ja parantamaan suorituskykyään jatkuvasti.

UPM käyttää kansainvälistä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää. Lisäksi kaikki UPM:n Euroopassa sijaitsevat sellu- ja paperitehtaat sekä Uruguayssa sijaitseva Fray Bentosin sellutehdas ja Kiinassa sijaitseva Changshun paperitehdas on rekisteröity EMAS-järjestelmään (EU Eco-Management and Audit Scheme). Se on yhtiöille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä, jonka avulla ne voivat parantaa ja arvioida ympäristösuorituskykyään ja raportoida siitä vuosittain.

EMAS on EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä, jonka prosessit muistuttavat ISO 14001 -järjestelmää ja joka lisäksi edellyttää kolmannen osapuolen varmentaman ympäristöselonteon julkaisemista.

Työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmät

Työterveyden ja työturvallisuuden varmistamiseen sovelletaan UPM:n omia työterveys- ja työturvallisuussääntöjä. Työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmä on käytössä kaikissa tuotantolaitoksissa.

Lähes kaikki UPM:n paperitehtaat ja moni yhtiön muista tuotantolaitoksista on sertifioitu OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001 -standardin mukaisesti. Työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmät auttavat poistamaan ja vähentämään henkilöstöön ja kolmansiin osapuoliin kohdistuvia työterveys- ja turvallisuusriskejä yhtiön toimipaikoissa.

Laadunhallintajärjestelmät

Suurin osa UPM:n tuotantolaitoksista sekä puunhankinta- ja metsänhoitotoiminnoista käyttää laadunhallintajärjestelmiä, jotka on sertifioitu ISO 9001 -standardin mukaisesti. Järjestelmät auttavat parantamaan laatua ja varmistavat, että asiakkaan tarpeet ja odotukset täyttyvät.

Hallintajärjestelmiin liittyvät toimittajavaatimukset

UPM pyrkii tekemään yhteistyötä sellaisten toimittajien kanssa, joilla on käytössä dokumentoitu sertifioitu ympäristöjärjestelmä. UPM suosii myös toimittajia, joiden työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmä on OHSAS-sertifioitu.