Ekotehokkaat tuotantoprosessit

Biofore-strategiamme perustuu uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden käyttöön kestävällä tavalla. Se tarkoittaa, että käytämme resursseja, kuten raaka-aineita, vettä ja energiaa, huolellisesti ja vastuullisesti ja pyrimme samalla parantamaan energia-, tuotanto- ja kustannustehokkuutta.

Biofore on enemmän

UPM:n tuotteiden valmistuksessa kulutetaan vähemmän vettä ja energiaa ja siinä syntyy vähemmän jätettä – siten tuotteidemme taloudellinen ja ympäristöllinen arvo on suurempi.

Resurssitehokkuus saavutetaan useilla eri tavoilla:

  • Käytämme luonnonvaroja mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti – teemme enemmän vähemmällä.
  • Korvaamme uusiutumattomat resurssit uusiutuvilla.

  • Otamme ympäristönäkökohdat huomioon jo tuotesuunnittelussa.
  • Pienennämme tuotteiden ympäristöjalanjälkeä.
  • Parannamme tuotteiden ja raaka-aineiden kierrätettävyyttä.
Important Image

UPM:n materiaalitaseessa lasketaan maailmanlaajuisesti yhteen UPM:n eri yksiköiden materiaali-, energia- ja päästövirrat.

Yksittäisten paperi- ja sellutehtaiden tiedot ovat saatavana UPM:n tehdaskohtaisissa EMAS-selonteoissa: 

Kevyet paperit, ohuet tarrat ja pintapaperit

Innovaatioilla on tärkeä osa tuotekehityksessä, kun luodaan tulevaisuuden resurssitehokkaita vaihtoehtoja. Olemme integroineet ekosuunnittelun tuotekehitykseen, jonka tavoitteena on korvata uusiutumattomat materiaalit uusiutuvilla, kierrätettävillä ja ympäristöä vähemmän kuormittavilla vaihtoehdoilla.

UPM:n paperituotevalikoima sisältää perinteisten papereiden lisäksi kevyempiä papereita, jotka on kehitetty erityisesti pienentämään asiakkaidemme ympäristökuormitusta ja jakelukustannuksia.

UPM Raflatac on kehittänyt uuden ohuiden tausta- ja pintapaperien tuoteperheen, joka lisää tarrapaperin tuotantoketjun tehokkuutta. Uudet ohuemmat tausta- ja pintapaperit auttavat asiakkaitamme vähentämään kustannuksiaan ja säästävät materiaalia, varastotilaa ja ympäristöä.

Ohuemmat etiketit ovat askel tulevaisuuteen

Ympäristötietoinen kananmunantuottaja valitsi UPM Raflatacin uuden tarramateriaalin kennoihinsa. Vaikka etiketti ohentui, painojälki parani.

Eläköön kierrätys!

Toisin kuin monet muut materiaalit, paperin hävittäminen ei kuormita ympäristöä, vaan se voidaan kierrättää tehokkaasti.

Korkealaatuinen komposiitti uudistaa terassit

Puuta ja kiveä muistuttavat UPM ProFi -terassilaudat laajentavat pihasuunnittelijoiden ja maisema-arkkitehtien työkalupakkia.

Mäntyöljystä dieseliksi

Puun pihkasta lähtöisin oleva mäntyöljy jalostuu laitoksen ainutlaatuisessa prosessissa uusiutuvaksi dieseliksi.

​Mahdollisimman vähän jätettä

UPM:n tavoitteena on tuottaa mahdollisimman vähän jätettä, joten lähes kaikki tuotantojäte käytetään uudelleen tai kierrätetään.

Kierrätys pidentää biomassan elinkaarta ja mahdollistaa tuotteiden valmistamisen ympäristön kannalta tehokkaasti. Ekotehokkuus on samalla myös tuotannon tehokkuutta ja auttaa alentamaan kustannuksia, vähentämään hävikkiä ja rajoittamaan päästöjen ja jätteen määrää.

Esimerkiksi paperinvalmistuksessa tehokkaat prosessit vähentävät kuitujen ja pigmenttien hävikkiä, tehostavat jäteveden puhdistamista ja vähentävät kaatopaikkajätteen määrää. Paperikoneen hallittu vesikierto mahdollistaa veden kierrätyksen prosessissa useita kertoja.

UPM ProFi -puumuovikomposiitti on hyvä esimerkki jätteen uusiokäytöstä ja erinomainen vaihtoehto kaatopaikkasijoitukselle.

Uusiutuvat biopolttoaineet

UPM panostaa vahvasti toisen sukupolven biodieselin tuotantoon. Yhtiön lähivuosien tavoitteena on nousta merkittäväksi uusiutuvien ja korkealaatuisten biopolttoaineiden valmistajaksi. 

upmbiofore.fi
Toukokuu 23, 2017

UPM Kaukas näyttää mallia kiertotaloudessa

UPM Kaukas on kiertotalouden edelläkävijä, joka käyttää tehokkaasti puupohjaiset raaka-aineet ja jalostaa myös tähteistä taloudellista lisäarvoa tuovia hyödykkeitä.

upmbiofore.fi
Helmikuu 23, 2017

Tavoitteena entistä tehokkaampi paperitehdas

UPM hakee teknologialoikkaa tutkimus- ja kehitystyön avulla. More with Biofore in China –ohjelma pyrkii parantamaan tehtaiden ympäristösuorituskykyä ja energiatehokkuutta uusien teknologioiden avulla. Pilottina toimii UPM Changshun paperitehdas, jossa 2-3 vuoden tutkimusohjelman avulla pyritään tehostamaan tehtaan veden ja energian käyttöä.