​Sertifioiduista metsistä sertifioituihin tuotteisiin

Kaikilla UPM:n metsäyksiköillä ja tehtailla on käytössä kolmannen osapuolen sertifioimat, kansainvälisten PEFC™- ja FSC®-metsäsertifiointistandardien mukaiset puun alkuperän seurantajärjestelmät.

​Maailmanlaajuinen seurantajärjestelmä

UPM on käyttänyt puun alkuperän seurantajärjestelmiä jo lähes kaksi vuosikymmentä. Järjestelmämme perustuvat puun alkuperäketjun hallintaan, ja ne on integroitu kolmannen osapuolen sertifioimiin ISO 9001- ja ISO 14001 -järjestelmiin. Näin pystymme valvomaan itse hankkimamme puun alkuperää sekä varmistamaan muualta hankkimamme puun alkuperän sopimusehdoilla ja toimittaja-auditoinneilla.

Olemme myös kehittäneet oman seurantajärjestelmän Venäjän ja Baltian puunhankintaan. Jokaisesta Venäjältä tai Baltiasta hankitun puun toimituserästä saadaan alkuperätodistus ja karttatieto hakkuualueen sijainnista.

Edellytämme, että kaikki toimittajamme noudattavat vastuullisia käytäntöjä, jotka vastaavat UPM:n Toimintaohjetta, yhtiön käytäntöjä ja sääntöjä sekä puun alkuperän seurantajärjestelmän standardeja käytössä olevan metsäsertifioinnin mukaisesti.

Osana UPM:n omaa puun alkuperän seurantajärjestelmää sekä FSC®- ja PEFC™-sertifiointivaatimuksia UPM teki 63 toimittaja-auditointia vuonna 2017. Suurin osa tarkastuksista tehtiin Venäjällä, ja sen jälkeen eniten Tšekin tasavallassa ja Saksassa.

Puun alkuperän seurantaa tukevat myös UPM:n henkilöstön ja urakoitsijoiden jatkuva koulutus sekä erilaiset kehitystoimet.

Sertifioidusta lähteestä hankittu puu

Metsäsertifiointi antaa varmistuksen siitä, että puupohjaisten tuotteiden raaka-aineena käytetty puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä.

PEFC on aikaansaava ympäristöliike

PEFC on ollut avainroolissa uuden metsätalouden kehittämisessä. Asenteet, osaaminen, ja toimintatavat ovat pitkälti muuttuneet PEFC:n ansiosta. Nämä ovat peruspilareita, kun kehitämme uutta ja kestävää biotaloutta.

UPM edistää FSC-metsäsertifiointia Suomessa

UPM toimii aktiivisessa yhteistyössä sekä kansainvälisen että FSC Suomen kanssa edistääkseen FSC-sertifioidun puun määrää tuotannossaan.

Painopistealueet ja tavoitteet

UPM:llä on vaativat tavoitteet sekä puun alkuperän seurantajärjestelmän kattavuudelle että sertifoidun puun käytölle.

Sertifioidun puun osuus raportoidaan

Sertifioidun puun käyttöä voidaan seurata puun alkuperän seurantajärjestelmien avulla. UPM on luonut alkuperän seurantaan oman mallinsa, joka täyttää sekä FSC- että PEFC-sertifioinnin vaatimukset. Sen avulla UPM pystyy osoittamaan tuotteen sisältämän todellisen sertifioidun puun ja puukuidun osuuden.

UPM:n sellu- ja paperitehtailla sekä sellun ja keräyspaperin hankintaprosesseilla on ollut kansainväliset, useita tuotantolaitoksia koskevat, FSC- ja PEFC-sertifioinnit vuodesta 2009 lähtien. Kesällä 2010 UPM:n Metsät ja puunhankinta -toiminto sai maailmanlaajuiset PEFC- ja FSC -yhteissertifikaatit puun alkuperän seurantajärjestelmälle sekä FSC Controlled Wood -sertifioinnin.

Vuonna 2011 sertifikaatit laajennettiin koskemaan myös energiakäyttöön tarkoitettua biomassaa. Vuonna 2012 myös keräyspaperi sisällytettiin järjestelmään. Vuonna 2013 kehitimme uuden järjestelmän, joka vastaa PEFC:n uutta, EUTR-vaatimukset täyttävää puun alkuperän seurantajärjestelmästandardia.

Puun alkuperän seurantajärjestelmä: