​Puun alkuperän täysi jäljitettävyys

Puun alkuperän seuranta on toimintamme perusedellytys. UPM:n puun alkuperän seurantajärjestelmissä otetaan huomioon sekä PEFC™- että FSC®-metsäsertifiointijärjestelmän vaatimukset.

​Tunnemme käyttämämme puun alkuperän

UPM varmistaa, että yhtiön omille tehtaille ja asiakkaille toimitettu puuraaka-aine on kestävästi ja laillisesti hankittua sekä kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien vaatimusten mukaista.

EU:n puutavara-asetus (EU Timber Regulation -EUTR) astui voimaan 3. maaliskuuta 2013. EUTR kieltää puun ja puutuotteiden tuonnin Euroopan markkinoille, jos puu on hakattu alkuperämaan lakien vastaisesti. Säädös määrää, että kun toimija tuo puutuotteita EU:n markkinoille ensimmäistä kertaa, sen on varmistettava, että puu on hakattu paikallisten lakien mukaisesti. Toimijoiden on asianmukaista huolellisuutta (due diligence) noudattaen varmistettava seuraavat seikat:

  • puutavaran määritelmien vahvistaminen
  • riskiarvioinnin suorittaminen
  • riskien vähentäminen

Emme käytä trooppisten sademetsien puuta

Koko metsäalan yhteinen huolenaihe on maapallon metsien väheneminen. Metsää häviää varsinkin tropiikissa kasvavan ruoantuotannon ja puun kysynnän takia.

UPM pitää ongelmaa hyvin vakavana ja pyrkii ehkäisemään metsien vähenemistä omissa toiminnoissaan. UPM asettaa tiukat kriteerit käyttämälleen puulle. Emme käytä raaka-aineena sademetsistä hakattua trooppista lehtipuuta emmekä hanki puuta sellaisilta puuviljelmiltä, joiden perustamiseksi on hävitetty sademetsää. Emme toimi alueilla, joilla ei kunnioiteta alkuperäiskansojen oikeuksia.