Logistiikan optimointi

Logistiikan optimoinnin avulla voimme vähentää kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä.

Vastuullisen logistiikan suunnittelu ja optimointi

Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljettaminen kuormittaa ympäristöä. Järkevät reittivalinnat, raide- ja vesiliikenteen suosiminen ja vähäpäästöisten polttoaineiden käyttö vähentävät kuljetusten ympäristövaikutuksia. 

Tehtaisiimme saapuu vuosittain miljoonia tonneja raaka-aineita, lisäaineita ja tehtaiden toimintaan liittyviä toimituksia. Myös lopputuotteiden toimittaminen asiakkaille aiheuttaa paljon liikennettä. Lisäksi kiinteä jäte on kuljetettava kierrätys- ja jätteidenkäsittelylaitoksiin. UPM toimittaa vuosittain noin 1,2 miljoonaa tuote- ja raaka-ainekuormaa (noin 25 tonnia / kuorma) eri puolille maailmaa, mikä tarkoittaa yhtä kuormaa 27 sekunnin välein. 

UPM käyttää tie-, raide- tai vesikuljetuksia etäisyyden, liikenneyhteyksien ja toimitusajan mukaan vaihdellen. Kaikista UPM:n toimituksista 65 prosenttia kuljetetaan raide- tai maanteitse ja 35 prosenttia meritse (2017).

Sopimuskumppanit hoitavat valtaosan UPM:n kuljetuksista, ja niiden on noudatettava UPM:n lastinkäsittelykirjaa (Cargo Handling Manual), joka sisältää ohjeet rahdin käsittelystä, varastoinnista, kuljetuksesta sekä työterveydestä ja turvallisuudesta.

Logistiikka tuo työtä maaseudulle

Puunhankinnalla, kuljetuksilla ja logistiikalla on merkittäviä sosioekonomisia vaikutuksia UPM:n tehtaita ympäröivillä maaseutualueilla.

UPM työllistää sopimuskumppaneidensa kautta yhteensä 4 144 metsäkoneen kuljettajaa, 4 255 kuorma-auton kuljettaja ja 394 rautatietyöläistä (2017). Yhtiö tekee yhteistyötä 601 logistiikkayrittäjän ja -yrityksen kanssa, minkä lisäksi se ostaa puuta paikallisilta metsänomistajilta. Maailmanlaajuisessa mittakaavassa UPM tukee merkittävästi maaseudun elinkeinoja Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Uruguayssa.

UPMBIOFORE.fi
Lokakuu 12, 2017

Oikeita valintoja matkan varrella

UPM toimittaa vuosittain noin 1,3 miljoonaa tuote- ja raaka-ainekuormaa eri puolille maailmaa. Kuljetukset pyritään hoitamaan kustannustehokkaasti ja ympäristöä säästäen. Kaikista UPM:n toimituksista noin kaksi kolmasosaa kulkee rauta- tai maanteitse ja kolmasosa hoidetaan meritse.

UPMBIOFORE.FI
Heinakuu 21, 2017

Sahatavara lähtee maailmalle Stevecon ja UPM:n pitkäaikaisella yhteistyöllä

Kotkan ja Helsingin satamilla on merkittävä rooli, kun UPM:n neljän sahan tuotteet lähtevät Suomesta maailman markkinoille. Sahatavara tulee toimittaa asiakkaille luotettavasti oikeaan aikaan ja oikeaan loppukäyttöön. Pitkät kuljetusmatkat edellyttävät hyvää yhteistyötä logistiikkatoimittajien kanssa. Yksi heistä, Steveco Oy, tekee UPM:lle huolintaa sekä kontituksia ja ahtausta.