​​​​Kierrätysmateriaalit ovat hyväksi ympäristölle ja taloudelle

Pyrimme muuttamaan asenteita ja käytäntöjä siten, että ne johtaisivat pysyvään muutokseen kohti kiertotaloutta.

​Kierrätysmateriaalit ovat arvokkaampia kuin koskaan

Resurssitehokkuus on keskeinen osa UPM:n Biofore-strategiaa. Pyrimme käyttämään arvokasta ja uusiutuvaa metsäbiomassaa niin vastuullisesti ja tehokkaasti kuin mahdollista. Kiertotalous on uusi taloudellinen malli, jossa materiaalit ja arvot kiertävät ja lisäarvoa tuotetaan palveluilla ja älykkäillä toiminnoilla.

Metsäteollisuudessa kiertotalous saattaa kuulostaa vain uudelta nimeltä toimintamallille, jota olemme kehittäneet jo vuosia. Laajemmassa mittakaavassa kiertotalousmalli luo meille kuitenkin uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhdistäessään ympäristöä ja taloutta koskevat tavoitteet. Olemme aktiivisesti mukana biotalouden kehittämisessä ja siihen perustuvassa taloudellisessa ja teollisessa vallankumouksessa. Ekosuunnittelukonseptimme, jonka olemme sisällyttäneet tuote- ja prosessikehitykseemme, on oiva esimerkki vastuullisesta liiketoimintakäytännöstä.

Olemme maailman suurin graafisen keräyspaperin käyttäjä

UPM on maailman suurin keräyspaperin käyttäjä painopaperin tuotannossa. Kierrätyksen avulla UPM varmistaa materiaalien tehokkaan käytön ja pidentää tuotteidensa elinkaarta.

Paperin tehokas kierrätys edellyttää paikallista keräysinfrastruktuuria sekä kansallisia kierrätysjärjestelmiä. UPM:n käyttämä keräyspaperi ostetaan Euroopasta, jossa merkittävimpiä toimittajia ovat paikalliset kuntaviranomaiset, jäteyhtiöt ja painotalot. UPM pyrkii optimoimaan keräyspaperin arvoketjun keskittämällä hankinnat tehtaiden lähellä toimiville paikallisille toimittajille. Näin voidaan pienentää sekä kustannuksia että ympäristövaikutuksia.

Resurssitehokkuus säästää raaka-aineita sekä tuotannossa että elinkaaren lopussa. Paperista ei synny jätettä, kun se kierrätetään takaisin raaka-aineeksi. Paperia voi kierrättää jopa kuusi kertaa, minkä jälkeen kuidut kuluvat liian lyhyiksi. Tämän jälkeen paperikuitua voidaan kuitenkin vielä käyttää bioenergian tuotannossa.

UPM on täydentänyt paperivalikoimaansa puhtaasti keräyskuidusta valmistetuilla hieno- ja erikoispapereilla, kuten toimisto-, postitus- ja esipainetuilla papereilla. Lisäksi yhtiö on saanut ensimmäisen sanomalehtipaperille myönnetyn EU:n ympäristömerkin. Merkin kriteerit hyväksyttiin vuonna 2012, ja niiden mukaan vähintään 70 prosenttia sanomalehtipaperista on oltava keräyskuitua.

Kaikesta UPM:n paperintuotannossa käyttämästä raaka-aineesta kolmannes on keräyskuitua.

UPM ProFi Bench valmistuu kierrätysmateriaalista

Kierrätysmateriaalista valmistettu UPM ProFi Bench kestää säätä ja kulutusta.

Eläköön kierrätys!

Oletko koskaan ajatellut, mitä lehdelle tapahtuu sen jälkeen, kun se viedään paperinkeräykseen?

Kauneus ja kestävyys kohtaavat

Ympäristöystävällinen UPM ProFi -komposiittiterassi on hieno esimerkki kierrätetyn raaka-aineen innovatiivisesta käytöstä.

Maailman suurin keräyspaperin käyttäjä

Kaikesta UPM:n paperinvalmistuksessa käytettävästä kuituraaka-aineesta 35 % on kierrätyskuitua.

Parhaiden käytäntöjen jakaminen

Koska Venäjällä ei pääsääntöisesti ole organisoitua erilliskeräysjärjestelmää paperin keräämiseksi kotitalouksilta, UPM on osallistunut vuodesta 2013 alkaen pietarilaisissa kouluissa järjestettyyn keräysprojektiin. Yhteistyössä keräyspaperia keräävän yhtiön kanssa UPM käynnisti paperinkeräysjärjestelmän 250 koulussa vuonna 2014. Koululaiset keräsivät yli 2 000 tonnia paperia kilpailussa, jonka voittajat pääsivät vierailulle suomalaiseen paperitehtaaseen katsomaan, kuinka keräyspaperi muutetaan raaka-aineeksi. Vuonna 2014 projektin yhteydessä julkaistiin sarjakuva kouluja varten. Siinä kerrottiin lapsille, miten uutta paperia voidaan valmistaa keräyspaperista. Vuonna 2015 projekti laajeni Moskovaan ja Petrozavodskiin, ja projektissa on nyt mukana noin 500 koulua.

UPM Shottonin paperitehdas Isossa-Britanniassa on hyvä esimerkki materiaalitehokkuudesta ja raaka-aineiden hyödyntämisestä koko niiden elinkaaren ajan. Tehtaan kierrätys- ja lajittelulaitos lajittelee kotitalouksilta kerättyä sekamateriaalia: pahvia, muovia, metallia, lasia sekä sanomalehti- ja aikakauslehtipaperia. Materiaalit lajitellaan, ja UPM hyödyntää sanoma- ja aikakauslehdistä saadun keräyskuidun. Muut materiaalit myydään toisten teollisuudenalojen raaka-aineeksi.

Tuhkasta erilaisiksi tuotteiksi

Bioenergian tuotannossa syntyvä tuhka muodostaa suurimman osan UPM:n tuottamasta kiinteästä jätteestä. Valtaosa tuhkasta käytetään uudelleen esimerkiksi täyteaineena tienrakennuksessa tai maanrakennusaineena.