Huomioimme ihmisoikeudet koko toimitusketjussa

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja teemme parhaamme, että voimme varmistaa esimerkiksi reilut työolosuhteet läpi koko toimitusketjun. Toimittajiemme turvallisuus on meille yhtä tärkeää kuin oman henkilöstömme turvallisuus.

​Korostamme ihmisoikeuksia hankinnassa

Viime vuosien aikana olemme kiinnittäneet entistä enemmän huomiota toimitusketjumme yhteiskuntavastuuseen. Emme hyväksy korruptiota emmekä lahjontaa missään muodossa. Kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia. 

Valvomme ja arviomme korruption ja lahjonnan vastaisia toimintojamme, ja olemme perustaneet sitä varten eettisen komitean. Komitea valvoo sitä, että UPM noudattaa yhtiön sääntöjä ja raportoi säännöllisesti toiminnastaan tarkastusvaliokunnalle.

Tehostettu riskiarviointi

Suoritimme vuonna 2013 ihmisoikeuksia koskevan arvioinnin. Tulosten perusteella arvioimme hankintaprosessimme ja ryhdyimme toimenpiteisiin varmistaaksemme ihmisoikeudet hankintaketjussamme.

Toimittajakantaan liittyvää riskiarviointia parannettiin. Tämän seurauksena riskienhallintaan liittyviä toimittaja-auditointeja tehtiin entistä kattavammin ympäri maailmaa ja yhteensä kaksi kertaa enemmän kuin aikaisemmin. UPM teki myös koko toimitusketjun tulosuunnan kattavia arviointeja.

Olemme lisäksi tehneet auditointeja yhdessä hyväksyttyjen ulkoisten tarkastajien kanssa Kiinassa ja Intiassa, jotta voimme varmistaa, että UPM:n toimittajien työsuhdekäytännöt ovat esimerkiksi kansainvälisen työjärjestön International Labour Organisation (ILO) suositusten mukaisia.

Toimittajilla on oikeus turvalliseen työympäristöön

Toimittajiemme turvallisuus on meille yhtä tärkeää kuin oman henkilöstömme turvallisuus. Siksi toimittajiemme turvallisuus varmistetaan aina toimipaikkatasolla. Samat turvallisuusvaatimukset koskevat myös UPM:n tiloissa toimivia urakoitsijoita. He saavat kattavan web-pohjaisen turvallisuuskoulutuksen ennen saapumistaan toimipaikalle töihin.

Haluamme varmistaa, että työolosuhteet ovat turvalliset myös toimittajiemme omissa tiloissa. Työturvallisuus on keskeinen osa lähes kaikkia toimittaja-auditointeja erityisesti maissa, joissa riskit ovat suuria.

Turvallisuusvaatimukset

Työntekijöiden, vierailijoiden ja kaikkien muiden yhtiön toiminnan vaikutuspiirissä olevien henkilöiden työterveys ja turvallisuus on UPM:lle ensiarvoisen tärkeää.

UPM:n toimintaohje

UPM:n toimintaohje muodostaa perustan yhtiön kaikille toiminnoille ja määrittää poikkeuksetta kaikkien UPM:n työntekijöiden, toimihenkilöiden ja johtajien tavan toimia.

Raportoi väärinkäytöksestä

Tätä kautta voit välittää toimintatapojen rikkomista koskevan valituksen tai huolenaiheesi sisäisen tarkastuksen johtajalle.

​Toimintaohje määrittää ihmisoikeuksia koskevat ohjeet

UPM:n toimintaohje velvoittaa jokaisen UPM:n työntekijän noudattamaan vastuullisen toiminnan standardeja kanssakäymisessään sidosryhmien kanssa. Meille toimittajat ovat yksi tärkeimmistä sidosryhmistä. Toimintaohjeessa määritetään ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin, hyvään liiketoimintatapaan, työturvallisuuteen ja ympäristökäytäntöihin liittyvät seikat. Sitä täydennetään yksityiskohtaisilla käytännöillä, säännöillä ja ohjeilla, ja näitä dokumentteja koskevaa koulutusta on saatavana säännöllisesti. 

Jos sidosryhmillä, mukaan lukien UPM:n henkilöstö, on kysymyksiä tai he epäilevät väärinkäytöstä, heitä kannustetaan ottamaan yhteyttä Sidosryhmäsuhteisiin tai käyttämään UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavaa  internetsivustossamme. Ilmoituksen voi tehdä luottamuksellisesti ja nimettömästi. Yhtiö on määrittänyt sisäiset toimenpiteet, joiden avulla mahdollista väärinkäytöstä käsitellään.