Ulkoista tunnustusta vastuullisuudesta

Vastuullisuustoimintamme on saanut tunnustusta kolmansilta osapuolilta. Sen ansiosta olemme yksi alan johtavista yhtiöistä erilaisilla vastuullisuusindekseillä mitattuna.

​Johtava yhtiö useissa indekseissä

Viime vuosien aikana UPM:n suorituskyky ja johdonmukainen työ yritysvastuun alueella on saanut paljon tunnustusta. Tässä on muutamia esimerkkejä:

UN Global Compact LEAD

Syyskuussa 2018 YK nimesi UPM:n Global Compact LEAD -yhtiöksi tunnustuksena vahvasta sitoutumisesta YK:n Global Compact -aloitteeseen. Global Compact on maailman johtava kestävän kehityksen yhteistyöfoorumi. Tunnustus myönnettiin vain 34 maailmanlaajuisesti toimivalle yhtiölle, kuten Unilever, Nestle S.A., BASF SE ja L'Oreal.

Meidät kutsuttiin LEAD-verkoston jäseneksi ensimmäisen kerran jo tammikuussa 2016. Olimme silloin ja olemme edelleen ensimmäinen mukaan kutsuttu metsäteollisuusyhtiö sekä ensimmäinen suomalaisjäsen.

LEAD-statukseen oikeutettujen yritysten edellytetään osallistuvan vähintään kahteen Global Compactin yhteistyöhankkeeseen. Yritysten tulee myös käytännön toimissaan osoittaa sitoutumista aloitteeseen sekä määrittämään ja edistämään Global Compactin periaatteiden sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia johtamiskäytäntöjä. Lisäksi yritysten on raportoitava vuosittain edistymisestään näiden periaatteiden käytännön toteutuksessa.

UPM on osallistunut kahteen yhteistyöhankkeeseen: Kestävän kehityksen tavoitteiden raportointi (Reporting on the SDGs) sekä Ihmisarvoinen työ globaaleissa hankintaketjuissa (Decent work in global supply chains). Näistä jälkimmäisen hankkeen jäsenet ovat tänään julkaisseet sitoumuksensa edistää vastuullisia toimitusketjuja sekä raportin (EN), joka käsittelee vastuullisten toimitusketjujen haasteita ja mahdollisuuksia. Lue lisää täältä (EN).

Kestävän kehityksen tavoitteiden raportointi -hankkeesta on julkaistu aiemmin kaksi raporttia sekä ohjeistus, jotka löytyvät englanninkielisenä täältä.

Lisää aiheesta: UN Global Compact LEAD verkkosivut (EN).

Lue myös UPM:n lehdistötiedote 24.9.2018.

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksi 

 Dow Jones kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) on listattu kestävää kehitystä esimerkillisesti tukevia yhtiöitä kaikilta liike-elämän aloilta sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti

DJSI-indeksin vuosittainen arviointi perustuu yhtiön taloudelliseen, ekonomiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan ja siinä tarkastellaan muun muassa ilmastonmuutoksen hillintää, toimitusketjustandardeja, työelämä- ja hallinnointikäytäntöjä sekä riskin hallintaa.

UPM on listattu jo kuudetta kertaa metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2018-2019. Lue lisää lehdistötiedotteesta 13.9.2018.

Gold Class ja Industry Mover -maininnat RobecoSAM:n kestävän kehityksen 2018 vuosikirjassa

Helmikuussa 2018 meidät listattiin RobecoSAM:n kestävän kehityksen 2018 vuosikirjaan Gold Class ja Industry Mover -maininnoilla. Yritys, joka on kehittänyt eniten kestävän kehityksen toimintaansa vuoden aikana saa Industry Mover -maininnan. RobecoSAM palkitsee vuosittain yrityksiä niiden merkittävästä työstä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta 1.2.2018

Lehdistötiedote
Syyskuu 24, 2018

YK nimesi UPM:n yhdeksi 34:stä Global Compact LEAD -yhtiöistä, jotka ovat sitoutuneet maailmanluokan yritysvastuuseen

Lehdistötiedote
Syyskuu 13, 2018

UPM:lle tunnustusta teollisuuden vastuullisimpana yrityksenä Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissä

UPM on listattu jo kuudetta kertaa metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indekseissä (DJSI) vuosiksi 2018-2019.

lehdistötiedote
hel 1 2018

UPM:lle RobecoSAMin Industry Mover -maininta

UPM on listattu RobecoSAM:n kestävän kehityksen 2018 vuosikirjaan Gold Class ja Industry Mover -maininnoilla. Yritys, joka on kehittänyt eniten kestävän kehityksen toimintaansa vuoden aikana saa Industry Mover -maininnan. RobecoSAM palkitsee vuosittain yrityksiä niiden merkittävästä työstä kestävän kehityksen edistämiseksi.

RSB-kestävyyssertifikaatti (Roundtable on Sustainable Biomaterials) UPM Biopolttoaineille

Tammikuussa 2018 UPM Biopolttoaineille myönnettiin kestävyyssertifikaatti Brassica carinatan - uuden biopolttoaineiden raaka-aineen - kasvattamiselle Uruguayssa. RSB-sertifikaatti (Roundtable on Sustainable Biomaterials) täydentää UPM Biopolttoaineiden BioVernon tuotantoon myönnettyjä RSB- ja ISCC- (International Sustainability and Carbon Certification) kestävyyssertifikaatteja.

Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta 15.1.2018

Water Efficiency Frontrunner 

Tammikuussa 2018 saimme Water Efficiency Frontrunner -tunnustuksen veden tehokkaan käytön edelläkävijänä Jiangsun maakunnassa Kiinassa. Tehokkaan veden käytön edelläkävijäyhtiönä toimimme esimerkkinä muille alan yrityksille Kiinassa. Maanlaajuisesti tämän korkeimman mahdollisen tunnustuksen sai yhteensä 11 yritystä. UPM on ensimmäinen ja ainoa yritys, joka sai tunnustuksen Jiangsun maakunnassa.

Lue lisää upmbiofore.fi.

Platts Global Energy Awards 2017

UPM Biopolttoaineet voitti joulukuussa 2017 "Bioenergy Industry Leadership" -palkinnon Plattsin vuoden 2017 kansainvälisessä energiakilpailussa. Kilpailun palkintoja luonnehditaan usein energia-alan Oscareiksi.  UPM Biopolttoaineet oli mukana kilpailussa UPM BioVerno -polttoaineillaan, jotka ovat vähäpäästöisiä puupohjaisia kehittyneitä biopolttoaineita, sekä ainutlaatuisella UPM Lappeenrannan biojalostamollaan. Voittajat valittiin lähes 30 maata edustaneiden energiayritysten joukosta ja mukana oli myös maailman johtavia energia-alan yrityksiä.

Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta 8.12.2017

Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change

Tammikuussa 2017 Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva pohjoismainen biotalouspaneeli valitsi UPM BioVerno -dieselin ja GrowDex®-hydrogeelin pohjoismaisen biotalouden malliesimerkkien joukkoon. Tuotteet on listattu Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change -luetteloon (EN).

UPM BioVerno on sellun tuotannon tähteenä saatavasta raakamäntyöljystä valmistettu uusiutuva diesel. GrowDex® on lääketeollisuuden tarpeisiin kehitetty puupohjainen nanoselluloosahydrogeeli. Lue lisää UPM lehdistötiedoteesta 19.1.2017.  

Bio Strategy Award 2016

Marraskuussa 2016 UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnalle myönnettiin PPI Bio Strategy Award 2016 -palkinto Brysselissä, Belgiassa pidetyssä palkintogaalassa. PPI Awards on ainoa maailmanlaajuinen palkintotapahtuma, joka keskittyy antamaan tunnustusta sellu- ja paperiteollisuudessa toimiville ansioituneille yrityksille, tehtaille ja yksityishenkilöille.

Tänä vuonna tuomaristo korosti valinnassaan puun, biomassan ja jätteiden hyödyntämistä bioenergian, biopolttoaineiden ja muiden sivutuotteiden valmistuksessa. Painopiste oli biotaloudessa ja siihen perustuvan strategian positiivisissa taloudellisissa vaikutuksissa. Nämä lähtökohdat toteutuvat esimerkillisesti UPM Lappeenrannan biojalostamon kehittyneessä biopolttoainetuotannossa.

Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta 22.11.2016

WBM Bio Business 2015

Alkuvuodesta 2015 UPM Biofuels voitti Vuoden kaupallinen laitos -sarjan WBM Bio Business 2015 -kilpailussa. Tammikuussa käynnistynyt UPM Lappeenrannan biojalostamo toi kilpailun voiton UPM:lle.

EU Sustainable Energy Europe Award

Vuonna 2014 UPM Biofuels voitti EU:n Sustainable Energy Europe 2014 -kilpailun Matkustus-luokassa. Voiton Brysselissä toi raakamäntyöljystä valmistettava UPM BioVerno -diesel. Kilpailussa palkittiin Euroopan parhaat kestävän energian projektit, jotka edistävät energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa tai vähäpäästöistä liikennettä.

CDP-ohjelmat

Vuonna 2017 UPM oli yksi johtavista yrityksistä CDP:n ohjelmissa. CDP on maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon ympäristöraportointiin keskittyvä organisaatio. Sijoituimme A-listalle vesi- ja metsäohjelmassa ja ilmasto-ohjelmassa saavutimme arvosanan A-. 

CDP listaa A-listalle maailmanlaajuisesti yrityksiä, jotka ovat kuluvan vuoden aikana omalla toiminnallaan osoittaneet johtajuutta ympäristöriskien minimoimiseksi. UPM on yksi neljästä yrityksestä, jotka on listattu A-listalle sekä vesi- että metsäohjelmassa.

Tänä vuonna CDP julkaisi ensimmäisen kerran kaikki kolme listaa samanaikaisesti. Tämä kertoo siitä, että kestävää kehitystä arvioidaan entistä kokonaisvaltaisemmin.

A-lista ja yrityskohtaiset arviot löytyvät CDP:n verkkosivustolta:  https://www.cdp.net/en/scores-2017 (en)

Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta 25.10.2017.

Euronext Vigeo Europe 120 -indeksi

UPM on ollut mukana Euronext Vigeo Europe 120 -indeksissä vuodesta 2015 lähtien. Indeksi listaa 120 yritystä Euroopassa, jotka erottautuvat positiivisesti yritysvastuun eri osa-alueella (ympäristö, sosiaalinen ja taloudellinen). Indeksin 33 indikaattoria arvioidaan kaksi kertaa vuodessa; kesä- ja joulukuussa.
  
Lue lisää englanninkielisiltä: Euronext and Vigeo Eiris

Global Compact Stock -indeksi

Vuonna 2013 UPM valittiin mukaan YK:n Global Compact 100 -indeksiin. Se on uusi globaali osakeindeksi, joka ottaa huomioon sekä yritysvastuun että taloudellisen suorituskyvyn.

Indeksiin valitaan 100 yhtiötä. Valintaperusteina ovat Global Compactin kymmenen periaatteen noudattaminen, yhtiön johtajiston sitoutuminen sekä taloudellinen kannattavuus.

FAO:ta tunnustusta UPM:lle esimerkillisestä metsänhoidosta

Uruguayn metsäasioista vastaava viranomainen myönsi UPM:lle YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n tunnustuksen esimerkillisestä metsänhoidosta kesäkuussa 2015. Tunnustus luovutettiin kestävää metsänhoitoa edistävän kansallisen työryhmän kokouksessa.

Lue lisää lehdistötiedotteesta 11.6.2015.

EU:n ympäristömerkin viestintäpalkinto

Vuonna 2012 UPM palkittiin EU-ympäristömerkin viestintäpalkinnolla Tuottaja/vähittäismyyjä-sarjassa. EU:n ympäristömerkki on EU:n virallinen tunnustus ympäristöystävällisimmille tuotteille.

STOXX Global ESG Leaders -indeksi

STOXX Global ESG Leaders -indeksiin on listattu maailman johtavat yhtiöt Sustainalyticsin keräämien ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallinnointia (ESG) koskevien tietojen perusteella. UPM on listattu tähän indeksiin alusta lähtien eli vuodesta 2011.

Ethical Corporation

UPM sai Most Innovative Company -palkinnon vuoden 2012 Ethical Corporation Awards -palkintogaalassa Lontoossa. UPM palkittiin ekosuunnittelusta ja vastuullisesta toiminnasta.

Ethical Corporation palkitsee yhtiöitä ja yksittäisiä ihmisiä merkittävästä työstä yritysvastuun kehittämiseksi. Edellisiä voittajia ovat olleet muun muassa Unilever, L’Oreal ja Rainforest Alliance. UPM:n lisäksi ehdolla olivat Acelor Mittal, McDonalds Europe ja CottonConnect.

PPI Awards

 UPM Shottonin paperitehdas Pohjois-Walesissa sai Award for Environmental Strategy of the Year for a Mill -palkinnon vuotuisessa PPI Awards -gaalassa Brysselissä marraskuussa 2012. UPM Shotton palkittiin ympäristöasioihin panostamisesta ja innovatiivisten ratkaisujen toteuttamisesta.

Tuomarit etsivät esimerkkitehdasta, joka ottaa huomioon kaikki vastuullisuuden osa-alueet aina raaka-aineen hankinnasta ja vaikutusten vähentämisestä vesi-, energia- ja resurssitehokkuuteen.​
PPI Awards on RISI:n eli kansainvälisen metsäteollisuuden tietopalvelun organisoima palkinto-ohjelma. Ohjelmassa palkitaan sellu- ja paperialan toimijoita, jotka osoittavat johtajuutta, visiota, innovatiivisuutta ja strategista näkemystä.

WWF Environmental Paper Awards

Vuonna 2012 UPM sai yhtenä seitsemästä paperinvalmistajasta WWF:n Environmental Paper Awards -palkinnon Toimitusketjun läpinäkyvyys -sarjassa. 

 UPM sai tunnustuksen pyrkimyksestään tarjota julkisesti tietoa paperituotteidensa ympäristöjalanjäljestä Check Your Paper -työkalussa, jolla edistetään paperituotteiden vastuullista toimitusketjua maailmanlaajuisesti.

WWF:n paperi- ja selluyhtiöitä arvioiva ympäristöindeksivertailu
(The Environmental Paper Company Index = EPCI)

Ympäristösuorituskykymme läpinäkyvyys ja jatkuva parantaminen ovat tekemisemme ytimessä. Ympäristöjärjestö WWF:n paperi- ja selluyhtiöitä arvioiva ympäristöindeksivertailu (The Environmental Paper Company Index = EPCI) on yksi hyvä kanava kertoa toiminnastamme. Joka toinen vuosi julkaistavan indeksin tavoitteena on lisätä paperin- ja sellunvalmistajien ympäristösuorituskyvystä kertovan raportoinnin avoimuutta ja kannustaa yhtiöitä jatkuvaan parantamiseen.

Vuonna 2015 WWF kutsui indeksiin mukaan 80 sektorin suurinta yritystä ja arvioi niiden ympäristökäytäntöjä, -tavoitteita ja -suorituskykyä eri tuotteiden kokonaistuotannossa. Tarkastelun alla olivat sanomalehtipaperi, graafinen paperi, pakkaus- ja pehmopaperi sekä sellu.
4. marraskuuta 2015 julkaistun indeksin mukaan UPM on parantanut suorituskykyään monin eri tavoin. Yhtiö esimerkiksi käyttää kuidun raaka-aineena aiempaa enemmän kierrätyspaperia ja FSC-sertifioitua puuta. Lisäksi graafisen paperin tuotannossa syntyy entistä vähemmän jätettä.

Lisätietoja: 
UPM lehdistötiedote 4.11.2015
http://epci.panda.org/

LEHDISTÖTIEDOTE
LOKAKUU 25, 2017

UPM A-luokkaan CDP:n vesi- ja metsäohjelmissa

UPM on sijoittunut A-listalle CDP:n vesi- ja metsäohjelmassa. CDP on maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon ympäristöraportointiin keskittyvä organisaatio.

www.upm.fi
syyskuu 8 2016

UPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä jo viidettä kertaa peräkkäin

UPM on listattu metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2016-2017 jo viidettä kertaa peräkkäin.