​UPM:n sellu- ja paperitehtaiden EMAS-raportointi

Kaikki eurooppalaiset sellu- ja paperitehtaamme sekä Fray Bentosin
sellutehdas Uruguayssa ja Changshun paperitehdas Kiinassa
on sertifioitu EU:n EMAS-asetuksen mukaisesti. EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme) on yrityksille ja muille organisaatioille tarkoitettu
vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä niiden
ympäristötoiminnan parantamiseen sekä vuosittaiseen arviointiin ja
raportointiin.

 

Kaikki Euroopassa sijaitsevat sellu- ja paperitehtaamme on sertifioitu EU:n vapaaehtoisen EMAS-ympäristöjärjestelmän (Eco-Management and Audit Scheme) mukaisesti.

Vuonna 2012 otimme järjestelmän käyttöön Uruguayssa Fray Bentosin sellutehtaassa, josta tuli ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen EMAS-sertifioitu tehdas. Vuonna 2013 UPM Changshusta tuli ensimmäinen Kiinassa sijaitseva paperitehdas, joka on rekisteröity EMAS-järjestelmään. Tänään vain kaksi yhtiötä käyttää EMAS-järjestelmää maailmanlaajuisesti. UPM:n paperi- ja sellutehtaat liittyivät EMAS-järjestelmään pian sen perustamisen jälkeen vuonna 1995 ja ovat olleet johdonmukaisesti mukana siitä lähtien.

Vuonna 2018 laajensimme EMAS-raportointiamme kertomaan myös yhteiskunnallisista vaikutuksistamme. Sellu- ja paperitehtaiden EMAS-selonteot antavat nyt konkreettista tietoa esim. paikkakunnalle tarjoamistamme työpaikoista, verotuloista ja ostovoiman kasvusta. Ne kertovat myös yhteistyöstä paikallisten toimijoiden, kuten oppilaitosten, kanssa.

Tehdaskohtaiset EMAS-selonteot täydentävät konsernitason vastuullisuusraportointia, joka on integroitu osaksi yhtiön vuosikertomusta. Olemme globaali yhtiö, jonka vaikutukset ovat paikallisia. Siksi haluamme ymmärtää ja raportoida entistä paremmin toimintamme yhteyden yksittäiseen paikkakuntaan ja sen asukkaisiin. Ja käydä kaksisuuntaista keskustelua alueiden ja niiden asukkaiden hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteot, kuten myös päivitetyt versiot konsernin ympäristöselonteosta, ovat alla. Paperitehtaiden selonteoissa on viittaus UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueeseen. Nimi vaihtui 26.4.2018 ja on nykyään UPM Communication Papers.

Suomi​Englanti​Saksa​Ranska​Kiina​Espanja
Päivitetty ympäristöselonteko 2017 - UPM:n sellu- ja paperitehtaat
Päivitetty ympäristöselonteko 2016
- UPM:n sellu- ja paperitehtaat
​Ympäristöselonteko 2015
- UPM:n sellu- ja paperitehtaat
Ympäristöselonteko 2017 
- UPM Jokilaakso
Ympäristöselonteko 2017
- UPM Kaukas
​Ympäristöselonteko 2017
- UPM Kymi
​Ympäristöselonteko 2017
- UPM Pietarsaari
​Ympäristöselonteko 2017
- UPM Rauma
Ympäristöselonteko 2017
- UPM Tervasaari

 

Sellu

UPM:n sellutehtaiden ympäristötoimintaselvitykset löytyvät Certificate Finder -työkalun avulla.

Paperi

UPM:n paperitehtaiden ympäristötoimintaselvitykset löytyvät Certificate Finder -työkalun avulla.

Aikaisempien vuosien raportit (EN)

Sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteot aiemmilta vuosilta.
upmbiofore.fi
Heinäkuu 6, 2018

Tehdas luo ympärilleen elinvoimaa

Tehtaamme näkyvät paikallisessa maisemassa ja tuovat alueelle ja moneen perheeseen taloudellista hyvinvointia. Olemme monesti suurimpia työllistäjiä ja verotulojen tuojia paikkakunnilla, joissa toimimme. Siksi haluamme kertoa vaikutuksistamme ympäröivään yhteiskuntaan entistä tarkemmin.creating locally in the EMAS reports.