Läpinäkyvyys tuo kilpailuetua

Uskomme läpinäkyvään raportointiin ja tarjoamme kolmannen osapuolen varmistamaa yritysvastuutietoa konserni- ja tehdastasolla sekä yksittäisistä tuotteista.

​Kolmannen osapuolen varmistama raportointi korostaa kestävää kehitystä


UPM tarjoaa kattavaa, kolmansien osapuolten varmentamaa yritysvastuutietoa konserni- ja tehdastasolla sekä yksittäisistä tuotteista. Ympäristömerkityt tuotteet, tuoteselosteet sekä toimintojen sertifiointi osaltaan kertovat yhtiön sidosryhmille kestävästä kehityksestä, läpinäkyvyydestä ja riskienhallinnasta.

Vuosikertomus ja GRI

UPM soveltaa vuosikertomukseen integroidussa vastuullisuusraportoinnissaan Global Reporting Initiativen -standardeja.

EMAS-raportointi

UPM:n yhtiötason ympäristöselonteko yhdessä sellu- ja paperitehtaiden omien ympäristöselontekojen kanssa muodostavat UPM:n EMAS-selonteon.

Vastuullisuustyön tunnuslukuja

UPM:n interaktiivinen analyysityökalu tarjoaa laajan valikoiman ympäristösuorituskykyä ja sosiaalista vastuuta kuvaavia tunnuslukuja.

Sellun ja paperin ympäristöselosteet (EMAS)

UPM:n kaikki Euroopassa sijaitsevat sellu- ja paperitehtaat on sertifioitu EU:n vapaaehtoisen EMAS-ympäristöjärjestelmän (Eco-Management and Audit Scheme) mukaisesti. UPM on ollut mukana EMAS-järjestelmässä sen perustamisesta lähtien. EMAS on yrityksille ja muille organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä niiden ympäristötoiminnan parantamiseen sekä vuosittaiseen arviointiin ja raportointiin. Sen tavoitteena on edistää lainmukaisuutta ja auttaa vähentämään paikallisia ympäristövaikutuksia.

Certificate Finder

Certificate Finder työkalun avulla löydät UPM:n yksiköiden ympäristö- ja yritysvastuutyöhön ja -toimintaan liittyviä sertifikaatteja ja lausuntoja.

Ympäristöselosteet

Tuoteselosteet sisältävät tietoja tuotteidemme ympäristösuorituskyvystä, ja ne auttavat asiakkaitamme tekemään vastuullisia valintoja.

Hiilijalanjäljen laskenta

UPM laskee hiilijalanjälkensä kahdella tasolla – konsernitasolla ja tuotetasolla.

​Ympäristösuorituskykyselosteet

UPM kertoo yksityiskohtaisesti tuotteidensa ympäristösuorituskyvystä ympäristötuoteselosteissaan.

Tuotannon ja tuotteiden hiilijalanjälkilaskentaa

Hiilijalanjälki on tapa kuvata tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa suoraan ja välillisesti aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää. Tuotteen hiilijalanjälki muodostuu pääasiassa raaka-aineista, käytetystä energiasta ja kuljetuksesta.

UPM tarjoaa hiilijalanjälkitiedot sellu-, paperi, sahatavara- ja vanerituotteistaan. Sellun ja paperin tiedot toimitetaan Paper Profile -tiedoissa ja sellutuoteselosteissa.

UPMBIOFORE.FI
Heinäkuu 6, 2018

Tehdas luo ympärilleen elinvoimaa

Tehtaamme näkyvät paikallisessa maisemassa ja tuovat alueelle ja moneen perheeseen taloudellista hyvinvointia. Olemme monesti suurimpia työllistäjiä ja verotulojen tuojia paikkakunnilla, joissa toimimme. Siksi haluamme kertoa vaikutuksistamme ympäröivään yhteiskuntaan entistä tarkemmin.