Biofore-strategia ohjaa toimintaamme

UPM:n vastuullisuustyön painopistealueet, tavoitteet ja mittarit kattavat vastuullisuuden kaikki kolme osa-aluetta: talouden, sosiaalisen ja ympäristön.
 

​Vastuullisuuden painopistealueet ja tavoitteet ohjaavat liiketoimintaa

Vastuullisuustoimintansa ohjaamiseksi UPM on laatinut vastuullisuuden painopistealueet olennaisuusarvioinnin pohjalta sekä asettanut tavoitteet ja mittarit.

Sekä vastuullisuuden painopistealueet, tavoitteet että mittarit päivitettiin vuonna 2015. Osa tavoitteista on jatkuvia ja osa ulotettiin vuoteen 2030. Ympäristötavoitteissa lähtökohtana pidettiin vuotta 2008, jotta vertailtavuus aiempiin tavoitteisiin säilyisi.

Olennaisuusarvion lisäksi vuonna 2015 julkistetut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainability Development Goals, SDG) ohjasivat UPM:n pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteiden päivitystä.

Metsäteollisuus on myös alana tehnyt pitkäjänteistä vastuullisuustyötä ja alan ensimmäiset yhteiset vastuullisuussitoumukset laadittiin vuonna 2012. Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset 2025 uudistettiin alkuvuodesta 2018, ja pyrimme omalla toiminnallamme edistämään näitä tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti, kauskantoisesti ja kattavasti. Lue lisää Metsäteollisuus ry:n sitoumuksista täällä. 
 

Tulokset kehittyneet parempaan

UPM:n taloudellinen tulos on parantunut selvästi viimeisen 10 vuoden aikana. Samanaikaisesti myös sosiaalisen vastuun indikaattorit ja ympäristösuorituskyky ovat parantuneet.

​2017 verrattuna vuoteen 2008

​PAREMPI TALOUDELLINEN TULOS

Vertailukelpoinen liikevoitto


+152%

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto


+8,5 %-yks.

Nettovelka/EBITDA


–97 %


PAREMMAT SOSIAALISEN VASTUUN INDIKAATTORIT

Turvallisuus: Tapaturmataajuus


-84%

Henkilöstön sitoutuminen


+22 %-yks.

Tuottavuus: liikevaihto/työntekijä


+38 %


PAREMPI RESURSSITEHOKKUUS

Sähkön kulutus/paperitonni


-13%

Jäteveden määrä/tuote


-13%

Kaatopaikkajäte


-37%


INNOVAATIOT JA TULEVAISUUS

Aktiiviset patenttihakemukset ja myönnetyt patentit


+183%

Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus


+9%

Sertifioidun kuidun osuus


+19 %-yks.

​  
UPMBIOFORE.FI
20.9.2017

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet motivoivat ja kannustavat toimimaan yhdessä

Yritysten aktiivisuus edistää YK:n vuonna 2015 julkaisemien kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) käytännössä. Global Compact LEAD-yrityksenä UPM on sitoutunut työskentelemään YK:n 2030-tavoitteiden saavuttamiseksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

UPM story

UPM:n visio, tarkoitus ja arvot

Vastuullisuusraportointi