Sitoudumme kestävän tulevaisuuden rakentamiseen

Olemme yksi biotalouden johtavista yhtiöistä. Integroimme bio- ja metsätalouden ja luomme uusia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuutta varten.

Vastuullisuus tarkoittaa suojelemista ja arvon luomista

Meille vastuullinen toiminta tarkoittaa paljon muutakin kuin ympäristöstä huolehtimista. UPM:lle vastuullisuus tarkoittaa suojelemista ja arvon luomista – suojelemme luontoa ja tarjoamme älykkäitä ja kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka luovat taloudellista ja muuta arvoa kaikille sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle.  

Sitoudumme vastuullisuuteen

Biofore-strategiamme perustuu uusiutuvan puubiomassan monipuoliseen käyttöön innovatiivisella, resurssitehokkaalla ja vastuullisella tavalla.

Hallinnointi ja johtaminen

Yhtiön Biofore-strategia ja toimintaohje muodostavat perustan vastuulliselle ja kestävän kehityksen mukaiselle liiketoiminnalle kuudella eri liiketoiminta-alueella.

Painopistealueet ja tavoitteet

Olemme määrittäneet joukon vastuullisuustyön painopistealueita ja tavoitteita, jotka koskevat kaikkia kolmea vastuullisuuden osa-aluetta: taloutta, yhteiskuntaa ja ympäristöä.

Raportointi

Läpinäkyvyys ja avoimuus sidosryhmien suuntaan on olennainen osa yritysvastuutamme. Kolmannen osapuolen varmistama raportointi edistää läpinäkyvyyttä ja auttaa meitä parantamaan toimintaamme.

Tunnustukset

UPM:n johdonmukainen työ vastuullisuuden suhteen on saanut tunnustusta useilta kolmansilta osapuolilta.