Yhteiskuntasuhteet

Yhteiskuntasuhteiden kautta UPM pyrkii edistämään investointeja ja varmistamaan nykyisten liiketoimintojen kustannuskilpailukyvyn ja ennustettavan toimintaympäristön. Samalla on välttämätöntä luoda edellytyksiä kasvulle ja uusille liiketoiminnoille.

​Kilpailukyky yhteiskuntasuhteiden veturina

Esimerkiksi EU:ssa UPM edistää kilpailukykyistä ja johdonmukaista energia- ja ilmastopolitiikkaa, avointa kauppaa ja biopohjaisen talouden vastuullista kehittämistä.

Suomessa UPM on määrittänyt kuusi ratkaisevan tärkeää toimintaympäristön osa-aluetta, jotka vaikuttavat metsäteollisuuden kilpailukykyyn. Lisää kilpailukykyyn liittyviä aiheita ja viestejä internetsivustossa kilpailukyky.upm.com

Monipuolista vuoropuhelua useilla eri tasoilla

Teemme yhteistyötä useiden yhdistysten kanssa paikallisella ja globaalilla tasolla, ja UPM on jäsenenä useissa teollisuusalan yhteisissä kestävään kehitykseen ja kauppaan liittyvissä yhdistyksissä ja verkostoissa. Jäsenyydet ja osallistuminen mahdollistavat monipuolisen vuoropuhelun ja yhteistyön sidosryhmien kanssa kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla. Yksityiskohtainen luettelo on saatavana Yhteistyö ja jäsenyydet -osiossa.

UPM käy läpinäkyvää vuoropuhelua viranomaisten ja lainsäätäjien kanssa. UPM on rekisteröity EU:n läpinäkyvyysrekisteriin. UPM:n tunnus läpinäkyvyysrekisterissä on 861194311863-31.

UPM:n toimintaohje määrittää myös yhteiskuntasuhteiden vastuullisen toiminnan standardin, jota jokaisen UPM:n työntekijän on noudatettava maailmanlaajuisesti, muodostaen myös yhteistyön perustan.