Vastuullinen vedenkäyttö

Haluamme korostaa vesivarojen ja kestävän vedenkäytön merkitystä kaikkialla maailmassa vastuullisen vedenkäytön avulla. Keskitymme hankkeisiin, joilla pyritään parantamaan vesistöjen tilaa ja lisäämään tietoutta vastuullisesta vedenkäytöstä, jolla puolestaan taataan puhtaan veden saatavuus.

Restoration of rivers in Poland  Kuva: Marek Czasnojc / Nordpress

Jokien suojeleminen Puolassa

UPM Raflatac tukee Puolan WWF:n työtä Rivers for Life -projektissa, joka pyrkii suojelemaan Puolan jokiekosysteemejä ja palauttamaan niitä luonnontilaan. Yhteistyö alkoi vuonna 2012.

Vesipulaa helpottamassa Länsi-Kiinassa

UPM Raflatac Kiina etsii yhteistyössä Kiinan naisten kehityssäätiön (CWDF) kanssa ratkaisuja Länsi-Kiinan juomavesipulaan. Water Cellar for Mothers -hyväntekeväisyyshanke auttaa rakentamaan laadukkaita kaivoja, vesialtaita ja betonikellareita sekä pieniä keskitettyjä vedenjakelujärjestelmiä. Hankkeet toteutetaan lahjoitusvaroin.

 

Koulujemme lähivedet -hanke

Koulujemme lähivedet -hanke Suomessa

Koulujemme lähivedet -hankkeen tarkoituksena on lisätä peruskouluoppilaiden kiinnostusta luonnontieteisiin ja erityisesti vesiteemaan tutkimalla lähivesiä luonnossa. Hanke käynnistettiin Raumalla, ja vuonna 2016 se laajeni myös muille UPM:n sellu- ja paperitehdaspaikkakunnille Suomessa.

 

Uudelleenmetsitys elvyttää Jaguari-joen vesistön Brasiliassa

Uudelleenmetsitys elvyttää Jaguari-joen vesistön Brasiliassa

Kaksi vuosisataa tehokasta maanviljelyä on vaarantanut Jaguariúnan vesistön ekosysteemin São Paulossa. UPM Raflatac Brasilia osallistuu kaksivuotiseen uudelleenmetsitysprojektiin yhdessä kunnan ja kuuden eri organisaation kanssa. Hankkeen tavoitteena on tervehdyttää rantametsä ja joki.

My Heaven My Water

My Heaven My Water -kirjoituskilpailu Kiinassa

My Heaven My Water -kirjoituskilpailu lisää tietoutta vesiensuojelusta ja edistää vesikysymyksiin liittyvää koulutusta Suzhoun alueen ala- ja yläkouluissa sekä kansalaisten keskuudessa. Hanke on ensimmäinen UPM:n ja Suzhoun vesivaroja valvovan viraston (Suzhou Water Resources Bureau) yhteishanke.

Baltic Sea Action Group

Olemme sitoutuneet elvyttämään Itämeren ekologista tilaa. Siirrymme käyttämään ainoastaan kierrätysravinteita kaikissa jätevesien käsittelylaitoksissamme vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on päästä tilanteeseen, jossa kierrätysravinteita saataisiin paikallisista lähteistä. Näin vähennämme paikallista ympäristökuormitusta ja edistämme kiertotaloutta.