​​​Paikallinen sitoutuminen

Paikalliset yhteistyöhankkeet keskittyvät lähinnä niille paikkakunnille, joilla UPM:llä on tuotantolaitoksia. Pyrimme tukemaan toimipaikkojemme ja niiden läheisyydessä olevien paikallisyhteisöjen elinvoimaisuutta. Yhteistyöhankkeet kohdistuvat pääasiassa henkilöstön ja paikallisyhteisön hyvinvointiin. Monissa hankkeissa UPM toimii yhteistyössä paikallisen kumppanin, kuten WWF:n, Birdlifen, SOS Internationalin tai Vida Silvestren kanssa. ​

UPM Säätiö

UPM Säätiö

UPM Säätiö tukee koulutusta, yrittäjyyttä, työllisyyttä, terveitä elintapoja ja vapaa-ajan toimintaa Uruguayn maaseudun paikallisyhteisöissä. UPM haluaa keskittyä koulutuksen ja erityisesti teknisen koulutuksen lisäämiseen. Säätiön hankkeisiin kuuluu esimerkiksi opettajakoulutusohjelma ja mekatroniikan ammatillinen peruskoulutus Fray Bentosissa sekä ammattikuljettajien koulutus ja ruoan luomutuotannon edistäminen.

Kuva: Jari Härkönen

Lasten liike iltapäivät

Lasten Liike iltapäivät -hankkeen tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuutta osallistua liikunnalliseen iltapäiväkerhoon tai iltapäivien harrastustoimintaan. UPM:n tuki kohdistuu ruohonjuuritason toimintaan esim. ohjaajapalkkioihin, varusteisiin ja tilakustannuksiin erityisesti yhtiön suurimmilla tehdaspaikkakunnilla kuten Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Raumalla. Hanketta koordinoi Suomen Olympiakomitea.

 

BirfLife

Yhteistyö BirdLifen kanssa

UPM tekee yhteistyötä Birdlifen asiantuntijaverkostojen kanssa sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Meillä on kymmeniä paikallisia hankkeita BirdLifen kanssa erityisesti alueilla, joilla UPM toimii maanomistajana tai joilta se hankkii puuta.

Paikallisyhteisöjen tukeminen

Paikallisyhteisöjen tukeminen

UPM tukee esimerkiksi lasten tukijärjestö Iceheartsia Tampereella, SOS-Lapsikylää Augsburgissa Saksassa sekä Salmelan Taidekeskusta Mäntyharjulla. UPM on mukana useiden suomalaisten urheiluseurojen toiminnassa, tukea saavat mm. Valkeakosken Haka, Pietarsaaren Jaro, Rauman Lukko, Kouvolan Kouvot ja Lappeen Riento. Uruguayssa UPM jatkaa yhteistyötään WWF:n kanssa Uuden sukupolven puuviljelmät -hankkeessa, jolla pyritään edistämään kestäviä puunviljelykäytäntöjä.