Biofore Share and Care

UPM:n Biofore Share and Care -ohjelma kertoo sitoutumisestamme kestävän ja innovaatiovetoisen tulevaisuuden rakentamiseen. Jaamme osaamista ja voimavarojamme sellaisten asioiden puolesta, joista välitämme. Teemme tätä muun muassa sponsoroinnin ja lahjoitusten kautta.

​Sitoudumme yhteisöjen toimintaan sponsoroinnin ja lahjoitusten kautta

Meille ja liiketoimintamme menestykselle on tärkeää rakentaa ja ylläpitää hyviä suhteita toimipaikkojemme läheisyydessä oleviin paikallisyhteisöihin ja tukea niiden elinvoimaisuutta. UPM:n yhteiskunnallinen toiminta liittyy kiinteästi yhtiön Biofore-strategiaan ja vastuullisuustavoitteisiin.

  • Keskitymme tulevaisuuteen suuntautuneisiin hankkeisiin, jotka tukevat innovaatioita, kestävän kehityksen periaatteita ja paikallisyhteisöjen elinvoimaisuutta.
  • Olemme sitoutuneet jakamaan voimavarojamme sellaisten asioiden puolesta, joissa luomme lisäarvoa.
  • Keskitymme hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä sekä yhtiön liiketoiminnan että vastuullisuustavoitteiden kannalta.

Biofore Share and Care

UPM:n Biofore Share and Care -ohjelma kertoo sitoutumisestamme kestävän ja innovaatiovetoisen tulevaisuuden rakentamiseen. Jaamme osaamista ja voimavarojamme sellaisten asioiden puolesta, joista välitämme. Painopistealueet ovat Lukeminen & oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen.

Yritys- tai paikallinen sponsorointi tarkoittaa pitkäaikaista osallistumista ja kumppanuutta sellaisten voittoa tavoittelemattomien yhteisöryhmien kanssa, jotka eivät pystyisi rahoittamaan toimintaansa ilman ulkopuolista taloudellista tukea. Tämä tuki on tarkoitettu lähinnä sidosryhmille meitä ympäröivissä yhteisöissä.

Lahjoituksilla tarkoitetaan kertaluontoista tai satunnaista, voittoa tavoittelematonta tukea hyväntekeväisyyteen tai muihin hyviin tarkoituksiin.

Työntekijöiden vapaaehtoistyö on uusi tukimuoto, joka viittaa työhön tai varainkeruuseen, jota työntekijämme tekevät työaikana.


Lukeminen & oppiminen

Keskitymme hankkeisiin, jotka tukevat lukutaidon ja koulutusmahdollisuuksien kehittämistä alueilla, joilla toimimme. Haluamme myös lisätä tietoutta lukemisen ja jatkuvan oppimisen tärkeydestä. Kannamme huolta nuorten lukutaidosta. Kuvat ja videot ovat tärkeä osa nuorten elämää, mutta työpaikalla on helpompaa, jos ymmärtää luettua sujuvasti ja pystyy myös kirjaamaan ajatuksiaan muille.

Paikallinen sitoutuminen

Paikalliset yhteistyöhankkeet keskittyvät lähinnä niille paikkakunnille, joilla UPM:llä on tuotantolaitoksia. Pyrimme tukemaan toimipaikkojemme ja niiden läheisyydessä olevien paikallisyhteisöjen elinvoimaisuutta. Yhteistyöhankkeet kohdistuvat pääasiassa henkilöstön ja paikallisyhteisön hyvinvointiin. Monissa hankkeissa UPM toimii yhteistyössä paikallisen kumppanin, kuten WWF:n, Birdlifen, SOS Internationalin tai Vida Silvestren kanssa.

Vastuullinen vedenkäyttö

Haluamme korostaa vesivarojen ja kestävän vedenkäytön merkitystä kaikkialla maailmassa vastuullisen vedenkäytön avulla. Keskitymme hankkeisiin, joilla pyritään parantamaan vesistöjen tilaa, lisäämään tietoutta vastuullisesta vedenkäytöstä, jolla puolestaan taataan puhtaan veden saatavuus.

Bioinnovaatioiden vauhdittaminen

UPM haluaa kehittää uutta liiketoimintaa ja uusia tuotteita pitkän aikavälin kasvun luomiseksi. UPM:n asiantuntemus uusiutuvissa ja kierrätettävissä materiaaleissa, vähäpäästöisessä energiassa ja resurssitehokkuudessa on avainasemassa, kun yhtiö kehittää uutta kestävää, korkean lisäarvon liiketoimintaa. Keskitymme tällä hetkellä biotalouteen liittyviin innovaatioihin ja osaamiseen, joiden avulla pyrimme löytämään uusia kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia.
UPMBIOFORE.FI
Elokuu 15, 2017

Bioaika-rekka valloitti vierailijat Rauman Pitsiviikolla

Aurinko lämmittää kasvojani, kun kävelen pitkin mukulakivikatua. Takaani kuuluu kenkien kopinaa, muutkin ovat jo liikkeellä. Ympärilläni on kauniita vanhoja puutaloja, joista monet ovat asuinkäytössä. Torilla näkyy kojuja, joissa myydään pitsiä ja vaatteita. On Pitsiviikko ja matkaan läpi Vanhan Rauman.

upmbiofore.fi
Heinäkuu 26, 2017

Uudelleenmetsitys elvyttää Jaguari-joen vesistön Brasiliassa

Kaksi vuosisataa tehokasta maanviljelyä on vaarantanut Jaguariúnan vesistön ekosysteemin São Paulossa. Rantavyöhykkeen tuhotun metsän takia Jaguari-joki on virrannut likaisena. Tervehdyttääkseen rantametsän ja joen UPM Raflatac Brasilia osallistuu kaksivuotiseen uudelleenmetsitysprojektiin yhdessä kunnan ja kuuden eri organisaation kanssa.

upmbiofore.fi
Heinäkuu 19, 2017

Lukutaito avartaa maailmaa

Toukokuun lopulla Jämsänkosken ammattiopistolla Sanat haltuun -lukutaitotyöpajassa pohdittiin sitä, miten viestin merkitys muuttuu kertojasta ja vastaanottajasta riippuen. Työpajan jälkeen oppilaille kerrottiin UPM:n tarjoamista työmahdollisuuksista Jämsän alueella.