​​​​​Lukeminen & oppiminen

Keskitymme hankkeisiin, jotka tukevat lukutaidon ja koulutusmahdollisuuksien kehittämistä alueilla, joilla toimimme. Haluamme myös lisätä tietoutta lukemisen ja jatkuvan oppimisen tärkeydestä. Kanna​mme huolta nuorten lukutaidosta. Kuvat ja videot ovat tärkeä osa nuorten elämää, mutta työpaikalla on helpompaa, jos ymmärtää luettua sujuvasti ja pystyy myös kirjaamaan ajatuksiaan muille.

 

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa lapset ry

UPM tukee Pelastakaa Lapset -järjestön Eväitä Elämälle -ohjelman kautta nuoria, joiden koulunkäynnin jatkaminen peruskoulun jälkeen on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi. UPM:n tuki kohdennetaan oppimateriaalien hankintaan, jotta nuoret voivat jatkaa opinnoissaan riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta. Oppimateriaalituki ohjataan Pelastakaa Lapset -järjestön paikallisyhdistyksille.

Yrityselämän nuoret sukupolvet

Yrityselämän nuoret sukupolvet tarjoaa digitaalisia bisneskursseja toisen asteen opiskelijoille. Nuoret oppivat kaupallista osaamista ja tulevaisuuden työelämätaitoja, joilla he menestyvät globaalissa toimintaympäristössä. Kumppaniyrityksenä UPM tarjoaa osaamista ja materiaaleja kurssien sisältöihin sekä osallistuu Yrityselämän nuorten sukupolvien ja Slushin yhteistyössä järjestämään nuorten bisnestapahtumaan.

Lukukeskus

Sujuvaa lukutaitoa tarvitaan laajasti kaikissa ammattiryhmissä. UPM:n tukeman ja Lukukeskuksen toteuttaman Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena on innostaa teknisten alojen ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Lukukeskus järjestää 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikouluissa eri puolella Suomea.

Stifung Lesen

Stiftung Lesen

UPM tukee Saksassa Stiftung Lesen -säätiötä, joka tukee pakolaislasten lukutaidon kartuttamista. Säätiö lahjoittaa kirjoja ja oppimateriaalia pakolaiskeskuksiin ympäri Saksaa.

Yrityskylä

Yrityskylä

Suomalainen koulutusinnovaatio Yrityskylä on koululaisten oma pienoiskaupunki, jossa oppilaat viettävät päivän työntekijöinä, kansalaisina ja kuluttajina. UPM on ollut hankkeessa mukana sen perustamisesta saakka eli vuodesta 2009.

Kuudesluokkalaiset tutustumassa talousmetsien kiertoon

Satavuotiaan Suomen kuudesluokkalaiset nuoret tutustuvat talousmetsien kiertoon neljällä UPM:n tehdaspaikkakunnalla. Metsäretket järjestetään yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen ja 4H-liiton kanssa Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarsaaressa ja Raumalla.

Roihu

Suomen Partiolaiset

UPM haluaa vahvistaa nuorten suhdetta metsään. UPM on kehittänyt yhdessä Suomen Partiolaisten kanssa metsäaiheisen mobiilipelin, joka kannustaa partiolaisia näkemään metsän eri näkökulmista. Yhteistyö jatkuu kesällä 2016 Roihu-suurleirillä Hämeenlinnassa.

Little Scientist Lab

Laboratoriotarvikkeita ja minikirjastoja kiinalaiskouluille

UPM tukee koulutusta Kiinan maaseudulla yhteistyössä Beijing Green and Shine -säätiön kanssa. Little Scientist Lab -hankkeen tarkoituksena on edistää alakouluoppilaiden luonnontieteiden opetusta syrjäisillä alueilla, missä ei ole resursseja laboratoriotarvikkeiden hankkimiseen. Minikirjastohankkeessa UPM lahjoittaa kirjoja Yunnanin maaseudun kouluille. Tarkoituksena on edistää oppimista ja lukutaitoa kouluissa, joissa on rajalliset mahdollisuudet hankkia tietoa ja kirjoja.