Bioinnovaatioiden vauhdittaminen

UPM haluaa kehittää uutta liiketoimintaa ja uusia tuotteita pitkän aikavälin kasvun luomiseksi. UPM:n asiantuntemus uusiutuvissa ja kierrätettävissä materiaaleissa, vähäpäästöisessä energiassa ja resurssitehokkuudessa on avainasemassa, kun yhtiö kehittää uutta kestävää, korkean lisäarvon liiketoimintaa. Keskitymme tällä hetkellä biotalouteen liittyviin innovaatioihin ja osaamiseen, joiden avulla pyrimme löytämään uusia kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia.​

Biomedicum Helsinki

Biomedicum Helsinki –säätiö

UPM tukee Biomedicum Helsinki -säätiötä uusien innovaatioiden hyödyntämiseksi sairauksien tutkimuksessa. UPM:n tuki kohdentuu erityisesti solumallien käyttöön pohjautuvaan syöpätutkimukseen. Näiden mallien avulla tutkitaan sairauksien syntymekanismeja ja syöpälääkkeiden toimintaa. Uusien solumallien avulla voidaan tulevaisuudessa kehittää myös nykyistä tehokkaampia hoitoja ja parannuskeinoja vakaviin sairauksiin.

Uruguayn Tekninen Yliopisto (UTEC)

Uruguayn Tekninen Yliopisto (UTEC)

UPM tukee alueellista teknisen alan ammattikoulutusta Fray Bentosissa yhdessä Uruguayn Teknisen Yliopiston (UTEC) kanssa. Tavoitteena on edistää teknistä koulutusta Uruguayn maaseudulla, erityisesti mekatroniikan, uusiutuvan energian sekä kuljetuksen ja logistiikan alalla.

Biofore-teehuone

Biofore-teehuone – yhteistyötä Tongji-yliopiston kanssa

UPM ja Shanghaissa sijaitsevan Tongji-yliopiston College of Design and Innovation aloittivat yhteistyön tavoitteenaan luoda moderni konsepti perinteiselle kiinalaiselle teehuoneelle. Ainutlaatuinen Biofore Tea House on nyt valmis. Teehuone esittelee UPM:n innovatiivisia puupohjaisia biomateriaaleja tavalla, jossa yhdistyvät perinteet ja tulevaisuus.

  

Bioaika-rekka

Bioaika-tapahtumakiertue ja Bioaika-rekka

Biotalouden mahdollisuuksia ja innovaatioita esittelevä Bioaika-tapahtumakiertueen ytimessä on Bioaika-rekka, kiertävä tiedekeskus, jonka interaktiivisessa näyttelyssä tutustutaan uusiutuvista raaka-aineista kehitettyihin innovaatioihin. UPM haluaa erityisesti nostaa esille teollisuuden uusia innovaatioita, monipuolista toimintaamme kiertotalouden ytimessä ja tavata nuoria ympäri Suomea.

Yliopistoyhteistyö

Yliopistoyhteistyö

UPM tekee yhteistyötä useiden teknillisten yliopistojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tukea UPM:n liiketoimintoihin liittyvää tutkimusta, edistää yhtiön valmistamien materiaalien innovatiivista käyttöä ja löytää uusia tapoja kaupallistaa UPM:n teknologioita. UPM on tehnyt jo useiden vuosien ajan yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Darmstadtin teknisen yliopiston ja Nanjingin yliopiston kanssa.