Vuoropuhelua ihmisten ja yhteiskunnan kanssa

Uskomme hyvään vuoropuheluun kaikkien sidosryhmiemme kanssa aina asiakkaista viranomaisiin – unohtamatta henkilöstöämme, joka on erittäin tärkeä sidosryhmä UPM:lle. Olemme globaali yhtiö, jonka vaikutukset ovat paikallisia. Vastuullisuus on olennainen osa strategiaamme. Sen vuoksi meidän pitää aina toimia ja käyttäytyä vastuullisesti – ilman yhtään poikkeusta. Toimintaohjeessamme on määritetty vastuullisen toiminnan periaatteet kaikkia sidosryhmiämme kohtaan.

​Vastuullinen yhteiskunnan jäsen

Hyvin toimiva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on menestyksemme avaintekijä – pyrimme ymmärtämään syvällisesti sidosryhmiemme tarpeita ja näkemyksiä, jotta voimme luoda heille todellista arvoa. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat asiakkaat, sijoittajat ja rahoittajat, henkilöstö, toimittajat, viranomaiset ja päättäjät, media, kansalaisjärjestöt ja paikalliset yhteisöt. Olennaisuusarviointi on yksi tapa luoda yhteinen kuva siitä, mikä on tärkeää kaikille osapuolille.

Vaikutamme meitä ympäröiviin yhteisöihin ja yhteiskuntiin monin tavoin. Olemme sitoutuneet kehittämään toimipaikkojemme läheisyydessä olevien yhteisöjen elinvoimaisuutta tekemällä aktiivista yhteistyötä ja käymällä avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa sekä esimerkiksi sponsoroinnin ja lahjoitusten kautta. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa sitä, että sitoudumme vastuulliseen ja eettiseen liiketoimintaan kaikilla toiminta-alueillamme.

Myös taloudellinen vaikutuksemme on merkittävä paikallisesti ja kansallisesti, ja haluamme edistää veroasioiden läpinäkyvyyttä.

Globaalina yhtiönä velvollisuutemme ja etuoikeutemme on olla aktiivisesti mukana monissa sellaisissa kansainvälisissä ja kansallisissa organisaatioissa ja hankkeissa, jotka liittyvät vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. 

Sidosryhmäyhteistyö

Tulevalle menestyksellemme on ratkaisevan tärkeää, että ymmärrämme sidosryhmiemme erityistarpeet ja odotukset ja että rakennamme yhteistyötä sidosryhmien kanssa pitkäjänteisesti.

Yhteiskunnallinen vaikutus

Luomme vaurautta metsän arvoketjusta. Taloudelliset vaikutuksemme koskevat kaikkia UPM:n tärkeitä sidosryhmiä – sijoittajista ja henkilöstöstä asiakkaisiin, paikallisyhteisöihin ja päättäjiin.

Henkilöstömme

Haluamme tarjota turvallisen ja innostavan työympäristön henkilöstöllemme. Kannustamme henkilöstöämme työssä kehittymiseen ja autamme heitä kehittämään ammattitaitoaan.

Yhteiskuntasuhteet

Osana sidosryhmien kanssa käytävää vuoropuhelua teemme yhteistyötä viranomaisten, lainsäätäjien ja kansalaisjärjestöjen kanssa niin globaalilla kuin paikallisellakin tasolla.

Yhteistyö ja jäsenyydet

Toimimme yhteistyökumppaneina ja jäseninä useissa järjestöissä, hankkeissa ja verkostoissa, jotka edistävät vastuullisuutta ja kestävää kehitystä.

Sponsorointi ja lahjoitukset

Sponsorointi ja lahjoitukset on yksi tavoistamme olla mukana yhteiskunnassa ja erityisesti paikallisyhteisöissä.

Joulukuu 2017

100+ vuotta mukana arjessa

Sosiaalinen vastuullisuus on ollut vahva osa UPM:n toimintaa läpi koko 100-vuotiaan Suomen historian ja jo ennen itsenäisyyden aikaa. Olemme toimineet yhteiskunnallisena kivijalkana ja näkyvänä hahmona eri tehdaspaikkakunnilla ympäri maan.

UPMBIOFORE.FI
HUHTIKUU 28, 2017

UPM Specialty Papersille loistavat tulokset työturvallisuudessa

Työturvallisuus on kaiken toiminnan perusta koko UPM:llä, ja turvallisuustulokset olivat vuonna 2016 erityisen hyvät UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueella. Työturvallisuuskulttuuria on kehitetty Suomessa ja Kiinassa määrätietoisesti. Miten hieno kehitys näkyy käytännössä Changshun, Jämsänkosken ja Tervasaaren tehtailla?

UPMBIOFORE.FI
HUHTIKUU 27, 2017

Vapaa-ajan turvallisuus on osa vastuullista työnantajatoimintaa

Yksi UPM:n turvallisuutta ja terveyttä tukevan toiminnan painopisteistä vuonna 2016 oli vapaa-ajan tapaturmien välttäminen. Vuoden aikana UPM:n Suomen vaneritehtaat onnistuivat vähentämään vapaa-ajan onnettomuuksia puoleen.