Maltti on valttia

 

Työturvallisuus on ennen kaikkea asenne – niin työntekijän kuin työnantajan puolelta. Miten työympäristön turvallisuudesta, terveellisyydestä ja reilusta hengestä on huolehdittu? Kuinka topakkaa oli 1930-luvun työsuojelu, ja miten entisaikojen käytännöt eroavat nykyisistä?


Maltti on valttia - 100+ vuotta mukana arjessa

Työturvallisuus on noussut viime vuosina yhä tärkeämpään asemaan, mutta osattiin siihen kiinnittää huomiota ennenkin. Kuvassa Yhtyneiden Paperitehtaiden turvallisuustarkastaja Edvard Leppä tarkastelee turvallisuusjulisteita vuonna 1970. "Eetu" huolehti Valkeakosken tehtaiden turvallisuudesta ja ohjasi ja valvoi työturvallisuustoimikuntien työtä.

Vanhoissa julisteissa on yllättävän paljon samoja viestejä, joita painotamme  työkulttuurissamme tänäkin päivänä. Puhuttiinhan silloin jo esimerkiksi valaistuksen tärkeydestä, suojalaseista, kumikäsineistä, varmuusvöistä, työpuvuista ja tolppakengistä.

"Julisteissa korostetaan selkeästi ennakointia", kommentoi työterveys- ja turvallisuusjohtaja Merja Partio.

"Nykyään opastamme turvallisuuteen monin eri keinoin, esimerkiksi videoilla. Mutta perusviesti on pysynyt samana: riskit on tärkeää tiedostaa ja ennakoida, jotta tapaturmat pystytään estämään."

Työturvallisuus on muuttunut yksiselitteisesti parempaan suuntaan. Jo tilastot osoittavat sen.

”Tapaturmia on merkittävästi vähemmän ja työturvallisuuteen suhtaudutaan vakavasti.  Siinä missä ennen huomio keskittyi turvallisuuteen työaikana, nyt korostetaan turvallisuuden merkitystä myös vapaa-ajalla."