Jokaisella valinnalla on merkitystä

UPM edistää vastuullisia toimintatapoja sekä omassa liiketoiminnassaan että koko arvoketjun osalta, ja pyrimme aktiivisesti löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme, toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa. Uskomme, että jokaisella valinnalla on merkitystä.

​​​​​Vastuullisuus on arvoja, sitoutumista ja ennen kaikkea tekoja 

​UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta. Olemme kiteyttäneet tämän yhteen sanaan: Biofore. Se tarkoittaa kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuolista käyttöä​innovatiivisella, tehokkaalla ja vastuullisella tavalla.

Osoitamme joka päivä, että innovatiivinen ja vastuullinen liiketoiminta voi olla tehokasta ja kannattavaa sekä edistää sidosryhmiemme taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.

​Vastuullisuustyön avainlukuja

Kasvihuonekaasupäästöt


- 6 %

Tuotantojätteen uudelleenkäyttö/kierrätys


89 %

Sertifioidun puun ja kuidun osuus


85 %

TRIF


- 12 %

Dow Jones Sustainability Index 2017-2018


Alansa paras maailmassa

UPM - Arvoa vastuullisuudesta

Yritysvastuun ydintä on, että päätökset ovat tasapainossa vastuullisuuden kolmen osa-alueen: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristö osalta sanoo UPM:n sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela.

Vastuullisuustyön tunnuslukuja

UPM:n interaktiivinen analyysityökalu tarjoaa laajan valikoiman ympäristösuorituskykyä ja sosiaalista vastuuta kuvaavia tunnuslukuja.

Tuotevastuu

UPM:n tuotteet on valmistettu uusiutuvista, kierrätettävistä ja biohajoavista materiaaleista, mikä luo vankan pohjan tuotevastuulle.

Certificate Finder

Ympäristö- ja vastuullisuusasioihin liittyvät sertifikaatit ja lausunnot löydät Certificate Finder -työkalun avulla.
Lehdistötiedote
Syyskuu 24, 2018

YK nimesi UPM:n yhdeksi 34:stä Global Compact LEAD -yhtiöistä, jotka ovat sitoutuneet maailmanluokan yritysvastuuseen

UPMBIOFORE.FI
Heinäkuu 6, 2018

Tehdas luo ympärilleen elinvoimaa

Tehtaamme näkyvät paikallisessa maisemassa ja tuovat alueelle ja moneen perheeseen taloudellista hyvinvointia. Olemme monesti suurimpia työllistäjiä ja verotulojen tuojia paikkakunnilla, joissa toimimme. Siksi haluamme kertoa vaikutuksistamme ympäröivään yhteiskuntaan entistä tarkemmin.

 Vastuullisuusuutisia

 

 

YK nimesi UPM:n yhdeksi 34:stä Global Compact LEAD -yhtiöistä, jotka ovat sitoutuneet maailmanluokan yritysvastuuseen 2018-09-24T09:30:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/YK-nimesi-UPMn-yhdeksi-34sta-Global-Compact-LEAD--yhtioista,-jotka-ovat-sitoutun-001-Mon-24-Sep-2018-09-33.aspxYK nimesi UPM:n yhdeksi 34:stä Global Compact LEAD -yhtiöistä, jotka ovat sitoutuneet maailmanluokan yritysvastuuseen <p class="hugin">(UPM, Helsinki, 24.9.2018 klo 09.30 EET) - YK on nimennyt UPM:n Global Compact LEAD -yhtiöksi tunnustuksena vahvasta sitoutumisesta YK:n Global Compact -aloitteeseen. Global Compact on maailman johtava kestävän kehityksen yhteistyöfoorumi. Tunnustus myönnettiin vain 34:lle maailmanlaajuisesti toimivalle yhtiölle Global Compact Leaders Summit -tapahtumassa New Yorkissa 24. syyskuuta 2018. </p> <p class="hugin">"LEAD-yritykset ovat osoittaneet erittäin vahvaa sitoutumista YK:n Global Compact -aloitteeseen", sanoo Global Compactin pääjohtaja <b class="hugin">Lise Kingo</b>. "YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja parempaa tulevaisuutta ei saavuteta ilman vastuullisten yritysten rohkeita tekoja", Kingo sanoo. </p><p class="hugin"><img alt="Lead-participant-logo-460x200.jpg" src="/UPM/Uutishuone/uutiset/PublishingImages/Pages/YK-nimesi-UPMn-yhdeksi-34sta-Global-Compact-LEAD--yhtioista,-jotka-ovat-sitoutun-001-Mon-24-Sep-2018-09-33/Lead-participant-logo-460x200.jpg" style="margin:5px;" /></p> <p class="hugin">"Tulla valituksi 34:n maailman johtavan, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimivan yrityksen joukkoon on poikkeuksellinen tunnustus työstä, jota olemme tehneet vastuullisten toimintatapojen juurruttamiseksi toimintaamme", sanoo UPM:n sidosryhmäjohtaja <b class="hugin">Pirkko Harrela</b>. "Meidät kutsuttiin verkoston jäseneksi ensimmäisen kerran tammikuussa 2016. Olimme silloin ja olemme edelleen ensimmäinen mukaan kutsuttu metsäteollisuusyhtiö sekä ensimmäinen suomalaisjäsen", Harrela sanoo. </p> <p class="hugin">UPM on ollut mukana Global Compact -aloitteessa jo vuodesta 2003 ja sitoutunut toimimaan yrityksenä vastuullisesti. "Meillä on vahva perusta, jonka pohjalta edistämme Global Compactin ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen littyviä periaatteita", Harrela sanoo.</p> <p class="hugin">UPM:n lisäksi LEAD-statuksen ovat saaneet muun muassa Unilever, Nestle S.A., BASF SE ja L'Oreal. </p> <p class="hugin">LEAD-statukseen oikeutettujen yritysten edellytetään osallistuvan vähintään kahteen Global Compactin yhteistyöhankkeeseen. Yritysten tulee myös käytännön toimissaan osoittaa sitoutumista aloitteeseen sekä määrittämään ja edistämään Global Compactin periaatteiden sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia johtamiskäytäntöjä. Lisäksi yritysten on raportoitava vuosittain edistymisestään näiden periaatteiden käytännön toteutuksessa. </p> <p class="hugin">UPM on osallistunut kahteen yhteistyöhankkeeseen: Kestävän kehityksen tavoitteiden raportointi (Reporting on the SDGs) sekä Ihmisarvoinen työ globaaleissa hankintaketjuissa (Decent work in global supply chains). Näistä jälkimmäisen hankkeen jäsenet ovat tänään julkaisseet sitoumuksensa edistää vastuullisia toimitusketjuja sekä raportin (EN), joka käsittelee vastuullisten toimitusketjujen haasteita ja mahdollisuuksia. Lue lisää <a class="hugin" href="https://www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/decent-work-supply-chains" target="_blank">täältä (EN).</a></p> <p class="hugin">Kestävän kehityksen tavoitteiden raportointi -hankkeesta on julkaistu aiemmin kaksi raporttia sekä ohjeistus, jotka löytyvät englanninkielisenä <a class="hugin" href="https://www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/sdg-reporting" target="_blank">täältä</a>. </p> <p align="justify" class="hugin">Lisää aiheesta: <a class="hugin" href="https://www.unglobalcompact.org/take-action/leadership/gc-lead" target="_blank">UN Global Compact LEAD verkkosivut (EN).</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa:</b><br class="hugin">Sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela, UPM, puh. 040 5078 764 </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. <a class="hugin" href="http://www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM:ää <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.com</a> #UPM #biofore</p> <p class="hugin"><b class="hugin">YK:n Global Compact</b><br class="hugin">Global Compact on YK:n aloite, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi sekä kymmenen periaatteen mukaisesti ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyen. <br class="hugin">Aloitteella pyritään kehittämään ja toteuttamaan yritysvastuun käytäntöjä sekä kertomaan niistä avoimesti. Global Compact on perustettu vuonna 2001. Sen jälkeen siihen on liittynyt yli 9 000 yritystä ja 3 000 järjestöä yli 160 maasta ja lähes 70 paikallisesta verkostosta. </p> <p class="hugin">Seuraa @globalcompact tai tutustu englanninkieliseen verkkosivustoon <a class="hugin" href="http://www.unglobalcompact.org/" target="_blank">www.unglobalcompact.org</a>.</p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f
Beyond Fossils vahvistaa UPM:n asemaa johtavana uusiutuvien ja vastuullisten ratkaisujen tarjoajana2018-09-17T10:00:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/Beyond-Fossils-vahvistaa-UPMn-asemaa-johtavana-uusiutuvien-ja-vastuullisten-ratk-001-Mon-17-Sep-2018-10-03.aspxBeyond Fossils vahvistaa UPM:n asemaa johtavana uusiutuvien ja vastuullisten ratkaisujen tarjoajana<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 17.9.2018 klo 10.00 EET) - UPM kiteyttää uudella brändilupauksellaan, UPM Biofore - Beyond Fossils, yhtiön suunnan kohti tulevaisuutta, joka on riippumaton fossiilisista raaka-aineista. Lupaus on luontevaa jatkoa yhtiön toiminta-ajatukselle tarttua biotalouden rajattomiin mahdollisuuksiin.</p> <p class="hugin">Globaalit megatrendit kuten kaupungistuminen ja kehittyvien markkinoiden kasvava keskiluokka luovat monipuolisia pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia UPM:n liiketoiminnoille. Ilmastonmuutos, huoli ympäristöstä sekä uusiutumattomien raaka-aineiden niukkuus ohjaavat yhteiskuntia ja yrityksiä kaikkialla maailmassa kohti uusiutuvien, ei-fossiilisten raaka-aineiden käyttöä ja kiertotaloutta. Lisäksi ne kasvattavat uusiutuvien ja vastuullisten ratkaisujen sekä uusien teknologioiden kysyntää.</p> <p class="hugin">"UPM:n uusiutuviin puukuituihin ja biomolekyyleihin pohjautuvat innovaatiot tarjoavat vaihtoehtoja fossiilisiin raaka-aineisiin perustuville ratkaisuille. Etsimme jatkuvasti metsäbiomassalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja loppukäyttökohteita globaalin kuluttajakysynnän kasvaessa. Biopohjaisen metsäteollisuuden johtavana toimijana tarjoamme ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luomme samalla arvoa sidosryhmillemme", brändi- ja viestintäjohtaja <b class="hugin">Elisa Nilsson</b> sanoo.<br class="hugin">. <br class="hugin">Uutta suuntaa esitellään kattavan viestinnän ja markkinoinnin keinoin yhtiön päämarkkinoilla. "Tämän myötä kerromme selkeästi  tulevaisuuden suunnastamme. Alan johtavana globaalina toimijana haluamme näyttää tietä ja inspiroida sidosryhmiämme matkalla kohti fossiilisista materiaaleista riippumatonta tulevaisuutta", Nilsson toteaa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa:</b><br class="hugin">Brändi- ja viestintäjohtaja Elisa Nilsson, UPM, puh. 02041 67806</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. <a class="hugin" href="http://www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM:ää <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.com</a> #UPM #biofore</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f
UPM:lle tunnustusta teollisuuden vastuullisimpana yrityksenä Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissä2018-09-13T08:30:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPMlle-tunnustusta-teollisuuden-vastuullisimpana-yrityksena-Dow-Jonesin-globaali-001-Thu-13-Sep-2018-08-33.aspxUPM:lle tunnustusta teollisuuden vastuullisimpana yrityksenä Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissä<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 13.9.2018 klo 08.30 EET) - UPM on listattu jo kuudetta kertaa metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indekseissä (DJSI) vuosiksi 2018-2019.</p> <p class="hugin">"Luomme arvoa tarttumalla biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin, ja tähän toiminta-ajatukseen olemme sitoutuneet koko yhtiössä", sanoo UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Sami Lundgren</b>.</p> <p class="hugin">Globaalit megatrendit ja niiden vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan edellyttävät merkittävää suunnanmuutosta uusiutumattomien fossiilipohjaisten tuotteiden ja materiaalien käytön vähentämiseksi. Biometsätalouden johtavana toimijana UPM:n tavoitteena on olla osa ratkaisua. <br class="hugin"> "Yhteiskunnallisen arvon tuottaminen sekä yrityksenä että uusiutuvien ja vastuullisten tuotteiden kautta on olennainen osa Biofore-strategiaamme, sillä toimintamme ja tuotteemme vaikuttavat ja näkyvät yhteiskunnassa laajasti. Jotta voimme kehittää toimintaamme ja vastata paikallisyhteisöjen odotuksiin, meidän on tunnettava nämä vaikutukset", summaa Lundgren.</p> <p class="hugin">Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin vuosittaisen arvioinnin tekee vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut RobecoSAM. Se tarkastelee maailman johtavia yrityksiä laaja-alaisesti taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Indeksi arvioi mm. yritysten toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä yrityksen toimitusketjuun, työvoimaan, hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä. Indeksi käyttää luokkansa paras -lähestymistapaa, jossa mukaan luetaan kaikilla toimialoilla yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävän kehityksen mittareilla arvioituna.</p> <p class="hugin"><img alt="DJSI_Member_Logo_2015" class="hugin" height="118" id="Picture 1" src="https://hugin.info/165629/I/2215862/130896.jpg" width="345" /></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa:</b><br class="hugin">Johtaja Sami Lundgren, UPM, ympäristö ja vastuullisuus, puh. 040 580 0910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http://www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM:ää <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.com</a> #UPM #biofore</p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f
Yhteiskunnalliset vaikutukset näkyvässä roolissa UPM:n EMAS-raportoinnissa2018-07-06T10:00:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/Yhteiskunnalliset-vaikutukset-nakyvassa-roolissa-UPMn-EMAS-raportoinnissa-001-Fri-06-Jul-2018-10-03.aspxYhteiskunnalliset vaikutukset näkyvässä roolissa UPM:n EMAS-raportoinnissa<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 06.07.2018 klo 10.00 EET) - UPM on tänään julkaissut sellu- ja paperitehtaidensa EMAS-selonteot (EU Eco-Management and Audit Scheme) laajempana kuin koskaan aikaisemmin. Yhtiö on jo vuosien ajan raportoinut ympäristövaikutuksistaan Euroopan yksiköissä, Kiinassa ja Uruguayssa, mutta nyt selonteot avaavat kattavasti myös yhtiön paikallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia.</p> <p class="hugin">UPM:n raportoinnista ja tuotevastuusta vastaava johtaja <b class="hugin">Gabriele Wende</b> sanoo, että ympäristöasioiden ohella ihmisiä kiinnostaa yrityksien yhteiskunnalliset vaikutukset. "Tehdas on joka päivä läsnä ihmisten arjessa, joten ei ole yhdentekevää mitä siellä tapahtuu. Siksi haluammekin tarjota varmennettua, konkreettista tietoa esimerkiksi tarjoamistamme työpaikoista, verotuloista ja ostovoiman kasvusta sekä yhteistyöstä paikallisten toimijoiden kanssa. Ja tieto pitää olla saatavilla helposti", Wende perustelee.</p> <p class="hugin">"UPM:n uusi tapa raportoida yhteiskunnallisia asioita ympäristövaikutusten ohella kertoo yhtiön vahvasta sitoutumisesta läpinäkyvyyteen, mikä on myös EMAS-organisaatioiden tavoite", sanoo <b class="hugin">Kestutis Sadauskas</b>, Director for the Green Economy, the European Commission's Directorate General for the Environment. "Kaikki selonteoissa annetut tiedot ovat riippumattoman asiantuntijan varmentamia. Selonteot tarjoavat paikallisille asukkaille ja muille sidosryhmille luotettavaa tietoa siitä, miten yhtiö edistää kestävää kehitystä. Kannustamme muitakin yrityksiä kehittämään raportointiaan tähän suuntaan", Sadauskas sanoo. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Matemaattinen malli kulutusvaikutuksista</b></p> <p class="hugin">Laajennetun EMAS-raportoinnin kehittämisessä hyödynnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan matemaattista laskentamallia. Mallin avulla arvioitiin yhtiön Suomessa sijaitsevien tuotantolaitosten tuomia epäsuoria työpaikkoja ja työllisyyden synnyttämiä kulutusvaikutuksia.<br class="hugin">Etlatieto Oy:n varatoimitusjohtaja <b class="hugin">Jyrki Ali-Yrkkö</b> sanoo, että laskelmia voidaan tehdä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.<br class="hugin">"Malli perustuu Tilastokeskuksen panos-tuotos-tilastoihin. Ne kertovat, miten eri toimialoilla toimivat yritykset hankkivat toisiltaan tuotteita ja palveluja", Ali-Yrkkö kertoo.</p> <p class="hugin">Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin kuuluvat oleellisesti mm. yritystoiminnasta syntyneet paikalliset verotulot sekä yhteistyö paikallisten toimijoiden, kuten oppilaitosten kanssa. Näistä ja monista muista yhtiön yhteiskunnallisista vaikutuksista voit lukea lisää:</p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/upm-fi/tehdas-luo-ymparilleen-elinvoimaa/" target="_blank">www.upmbiofore.fi </a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http://www.upm.fi/vastuullisuus/perusperiaatteet/raportointi/emas-raportit/pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.fi > Vastuullisuus</a></p> <p class="hugin">Virallinen EMAS-rekisteröinti saadaan päätökseen vasta kun yhtiön ympäristöselonteko on hyväksytty.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa:</b><br class="hugin">Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040-5800 910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http://www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM:ää <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | upmbiofore.fi #UPM #biofore</p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f