Esimiestyö UPM:ssä

Kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan huippusuorituksiin yltäviä ja muutosta ohjaavia ihmisiä ja tiimejä. UPM:n innostavat esimiehet pyrkivät sitouttamaan ja osallistamaan työntekijöitä kaikilla organisaation tasoilla.

UPM esimiestyö
UPM esimiestyö
UPM esimiestyö

​Panostamme johtamistaitojen kehittämiseen ja mittaamiseen. Seuraava kolmio kuvaa johtajuuden kolmea kulmakiveä: liiketoiminnan johtaminen, ihmisten johtaminen ja itsensä johtaminen.

UPM:n arvot ovat kolmion ytimessä: Uudistu rohkeasti, Luota ja ole luotettava ja Tuloksia yhdessä. Esimiestoiminnan on perustuttava selkeästi näihin arvoihin, ja esimiesten on toiminnallaan kannustettava myös muita arvojen toteuttamiseen.

UPM työpaikat johtaminen

Johtamistaidot

UPM:n esimiehiltä odotetaan seuraavia johtamistaitoja:

  • monimutkaisten asioiden käsitteleminen
  • vision ja strategian kehittäminen ja tehokas toteuttaminen
  • muiden työntekijöiden sitouttaminen
  • hyvien tulosten varmistaminen ja osaamisen kehittäminen.

UPM panostaa näiden johtamistaitojen kehittämiseen myös koulutusohjelmilla, joihin sisältyy esimieskoulutusta, valmentavan johtajuuden koulutusta ja räätälöityjä kursseja. Lisäksi UPM:llä on esimiesten mentorointiohjelma.

Arvioimme toimintaa ja työsuoritusta erilaisilla palautetyökaluilla kyselyistä itsearviointeihin. Tavoitteenamme on parantaa yhtiön sisäistä vuoropuhelua ja palautekulttuuria.

Henkilöstöprosessit

UPM käyttää erilaisia metriikoita ja indikaattoreita, joihin kuuluvat muun muassa vuosittainen henkilöstökysely, turvallisuutta ja poissaoloja kuvaavat indikaattorit sekä kansallisen lainsäädännön vaatimuksia noudattavat työterveystarkastukset.

Asetamme kaikille työntekijöillemme yksilölliset strategiset tavoitteet ja kehityssuunnitelmat. Kehityskeskustelut tarjoavat esimiehille ja työntekijöille kätevän tilaisuuden antaa ja saada palautetta työsuorituksesta ja henkilökohtaisesta kehityksestä.​​​​