Ammattitaidon kehittäminen

UPM pyrkii tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen ja inspiroivan työympäristön, jossa he voivat saavuttaa hyviä tuloksia. Tuemme työntekijöidemme ammatillista kasvua ja autamme heitä kehittämään ammattitaitoaan. Keskitymme aina UPM:n strategian ja tulosten edistämiseen. Huippusuorituksiin kannustava työympäristö ja tavoitteellisuus ovat meille tärkeitä. Olemme ylpeitä tekemästämme työstä. ​

Ammattitaidan kehittäminen UPM:llä
Ammattitaidon kehittäminen UPM:llä

​Työturvallisuus on meille erittäin tärkeää. Olemme sitoutuneet turvallisiin ja vastuullisiin työtapoihin ja haluamme varmistaa, etteivät UPM:n työntekijät ja urakoitsijat altistu riskeille työskennellessään UPM:n tiloissa. Tuemme työntekijöitämme tasapainoisen elämän saavuttamisessa ja panostamme erityisesti terveyteen, hyvinvointiin ja joustaviin työtapoihin. Tuemme työntekijöidemme terveyttä, elämänlaatua ja suorituskykyä tekemällä läheistä yhteistyötä henkilöstön ja työterveyspalvelujen kanssa.

Tarjoamme henkilöstöllemme kehitysmahdollisuuksia

Käytännön kokemus eri työtehtävistä, projekteista, rooleista ja toimipaikoista kehittää mielestämme erinomaisesti työntekijöiden ammattitaitoa ja auttaa näkemään liiketoiminnan laajemmassa mittakaavassa. Erilaiset kehitysmahdollisuudet myös tehostavat oppimista sekä yksilöllisellä että organisatorisella tasolla, joten esimerkiksi sisäiset siirrot, työtehtävien kierrättäminen sekä osallistuminen haastaviin projekteihin ja työtehtäviin ovat kiinteä osa 70/20/10-oppimismalliamme.

Osaamisen jatkuva kehittäminen edesauttaa uusien työtehtävien saamista ja pitkän tähtäimen tavoitteiden toteutumista. Säännöllinen vuoropuhelu työntekijän suorituksesta, kehityksestä, motivaatiosta ja tavoitteista on ammatillisen kasvun perusta.

UPM tarjoaa myös työhön liittyvää koulutustaa, joissa täydennetään työssä tarvittavia taitoja. Työntekijät arvioivat koulutustarpeensa ja luovat koulutussuunnitelman yhdessä esimiehensä kanssa. Esimiehiltä voi pyytää lisätietoja koulutuksista.

Vuosittainen henkilöstökysely tarjoaa UPM:läisille mahdollisuuden kertoa mielipiteensä ja antaa palautetta.

Aktiivinen osallistuminen ja yhteistyö

Henkilöstön sitoutuminen ja aktiivinen osallistuminen ovat ensiarvoisen tärkeitä UPM:n menestykselle. Henkilöstön sitoutuminen kertoo, miten hyvin viihdymme työpaikalla, olemmeko sitoutuneita työnantajaan ja haluammeko tehdä kaikkemme itsemme ja organisaation hyväksi.

Työpaikalla on oltava selkeät tavoitteet ja odotukset, mahdollisuus kasvaa ja kehittää osaamistaan sekä tilaisuus saada säännöllistä palautetta. On myös tärkeää ymmärtää suurempi kokonaisuus – visio, strategia ja tavoitteet – ja tiedostaa, miten se liittyy omiin tavoitteisiimme. Lisäksi yhteistyön kollegoiden kanssa on sujuttava tehokkaasti.

Palkitseminen kannustaa hyvään suoritukseen

Hyvin tehty työ ansaitsee tunnustusta. UPM:n palkitsemis- ja kannustejärjestelmissä korostetaan suoriutumisen merkitystä. UPM käyttää kokonaispalkitsemisen mallia, joka koostuu UPM:n globaalien sääntöjen, paikallisen lainsäädännön ja markkinakäytäntöjen mukaisen peruspalkan lisäksi luontaiseduista ja kannustepalkkiosta.

UPM:n kokonaispalkitsemisen mallin mukaisesti työntekijöitä kannustetaan muutenkin kuin rahapalkkioilla. Malli kattaa kaikki elementit, jotka lisäävät työmotivaatiota ja auttavat päivittäisen työn suorittamisessa. Palkitseminen ja tunnustus voivat tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. UPM ottaa huomioon sekä aineellisen että aineettoman palkitsemisen ja luo siten kilpailukykyisen ja motivoivan kannustejärjestelmän koko henkilöstölle.