Työskentely UPM:ssä

Käytämme uusiutuvia ja kierrätettäviä raaka-aineita ja luomme lisäarvoa huipputeknologialla ja innovaatioilla. Biofore-strategiamme on yhtiön uudistumisen perusta, ja henkilöstömme huolehtii sen toteuttamisesta.

Noudatamme aina UPM:n arvoja: Luota ja ole luotettava, Tuloksia yhdessä ja Uudistu rohkeasti.

Olemme rehellisiä ja seisomme sanojemme takana. Käytämme uusiutuvia materiaaleja kestävän kehityksen mukaisesti ja noudatamme eettisiä periaatteitamme kaikessa toiminnassamme. Haluamme olla vastuullinen osa yhteisöjä, joissa toimimme, ja tehdä hedelmällistä paikallista yhteistyötä.

 

UPM:n henkilöstö lukuina

Työntekijät


61 %

Toimihenkilöt


39 %

Naiset


21 %

Miehet


79 %

UPM:llä on 19 100 työntekijää 46 maassa kuudella eri mantereella. Noudatamme kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia lakeja ja määräyksiä sekä kansainvälisiä ihmisoikeus- ja työoikeussopimuksia. Kunnioitamme yhdistymisvapautta, noudatamme laillisesti sitovia työehtosopimuksia, kunnioitamme työntekijöiden yksityisyyttä ja edistämme tasavertaisia mahdollisuuksia ja työ- ja urakehitystä.​

 

UPM:n henkilöstö alueittain

Suomi


39%

Saksa


22%

Kiina


9%

Muu Eurooppa


19%

Muu maailma


11%

Careers - Personnel area


UPM kannustaa aktiiviseen osallistumiseen ja jatkuvaan vuoropuheluun, joiden muodot vaihtelevat toimipaikan mukaan. Niitä ovat esimerkiksi henkilöstön tiedotustilaisuudet, tiimipalaverit, tiimipäivät, erilaiset työpajat, kyselyt ja turvallisuuskierrokset. Panostamme parhaiden käytäntöjen jakamiseen.

Järjestämme vuosittain yhtiönlaajuisen henkilöstökyselyn, jonka avulla keräämme työntekijöidemme näkemyksiä ja mielipiteitä työstä ja työympäristöstä. Tuloksia käydään läpi tiimeittäin, ja niiden avulla tunnistetaan mahdollisia kehityskohteita. Kehityssuunnitelmien toteuttaminen yhdessä auttaa meitä tekemään UPM:stä entistä paremman työpaikan.

UPM:n Toimintaohje (Code of Conduct) ohjaa jokapäiväistä toimintaamme ja päätöksentekoamme. Toimintaohjetta täydentävät yksityiskohtaisemmat politiikat, säännöt ja ohjeet, joista järjestetään säännöllisesti koulutusta.​