​Tulevaisuuden esimies -valmennusohjelma

.


Haluatko kehittyä tulevaisuuden esimieheksi?

Hakuaika tulevaisuuden esimies - oppisopimuskoulutusohjelmaan on päättynyt. Kaikille hakemuksensa jättäneille otetaan yhteyttä ja kerrotaan lisätietoja haun etenemisestä ja aikataulusta.

 

Koulutusohjelma koostuu pääasiassa käytännön työssäoppimisesta. Lisäksi siihen kuuluu teoria-opintoja, jotka keskittyvät erityisesti johtamistaitoihin

Avoinna olevat paikat sijoittuvat Kaukaan sellutehtaalle sekä Kymin sellu- ja paperitehtaille tuotannon ja kunnossapidon tehtäviin.

Tarjoamme sinulle erinomaisen mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Meillä pääset monipuolisiin ja haastaviin tehtäviin uudistuvassa, kannustavassa ja kansainvälisessä ympäristössä.

 

Tulevaisuuden esimies -valmennusohjelma:

 • Valmennusohjelma toteutetaan oppisopimustyyppisesti.
 • Valmennusohjelman kesto on noin 1,5 vuotta.
 • Valmennukseen valittujen kanssa tehdään koulutuksen ajaksi määräaikainen työsopimus.
 • Valitut saavat yleisperehdytyksen yrityksen ja oman tuotantolaitoksen toimintoihin.
 • Valmennusohjelma koostuu käytännön työharjoittelusta sekä teoriaopinnoista.
 • Valmennusohjelman kouluttajina toimivat UPM:n omat asiantuntijat ja ulkopuoliset mm. johtamiskoulutuksen ammattilaiset.
 • Valmennusohjelman osaamisen kehittämisessä ovat käytössä myös coaching ja mentorointi sekä harjoitustyöt.
 • Pääpaino on käytännön esimiesharjoittelussa tuotanto- tai kunnossapitotehtävissä.
 • Tavoitteena on saavuttaa työopastuksen ja itsenäisen harjoittelun kautta monipuolinen osaaminen esimiestehtävissä.
 • Valmennusohjelmassa oleville maksetaan palkkaa.
 • Valmennusohjelmassa tähdätään johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET).
 • Tutkinnon suorittamiseen laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.
 • Tutkinnon ja valmistavan koulutuksen osalta yhteistyökumppanina toimii Kouvolan aikuisopistoja ja oppisopimustoimisto.
 • Teoriakoulutukset pidetään tehtailla ja ulkopuolisissa koulutustiloissa.
 • Koulutusohjelman päättymisen jälkeen työllistymismahdollisuus tarkastellaan yksilöllisesti.

 

Mitä UPM odottaa minulta?

Koulutukseen etsitään tulevaisuuden ammattilaisia, jotka ovat motivoituneita kehittämään johtamis- ja esimiestaitojaan sekä uudistaamaan bio- ja metsäteollisuutta kanssamme. Odotamme Sinulta ennen kaikkea loistavaa asennetta ja sitoutumista. Sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot, olet oma-aloitteinen ja haluat kehittyä bio- ja metsäteollisuuden huippuosaajaksi esimiestehtävissä. Edellytämme lisäksi tehtävään soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa.

Hyvä suomen kieli ja englannin kielen perustaidot ovat tehtaillamme välttämättömiä. Turvallisuus on meille erityisen tärkeää ja edellytämme sinulta sitoutumista 0-tapaturmatavoitteeseemme sekä sen vaatimiin toimintatapoihin.

Koulutuksen yhteistyökumppaneina toimivat Kouvolan aikuiskoulutuskeskus ja oppisopimustoimisto.

UPM on tupakoimaton työpaikka.

Koulutukseen etsitään henkilöitä, jotka ovat motivoituneita kehittämään johtamis- ja esimiestaitojaan. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään tehtävään soveltuvaa ammattikorkeakoulutututkintoa, hyvää suomenkielentaitoa ja tyydyttävään englanninkielen taitoa.

Miten rekrytointi etenee?

Rekrytointi etenee alla olevan aikataulun mukaisesti:

Important Image

Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat muutaman minuutin sisällä automaattisen vahvistusviestin, että hakemuksesi on tullut perille.

Hakuajan päättymisen (25.10.2015) jälkeen lähetämme kaikille hakijoille lisätietoja haun etenemisestä ja aikatauluista. Käymme läpi kaikki hakemukset ja valitsemme hakijoista ehdokkaita tehtaillamme järjestettäviin pikahaastatteluihin. Näiden jälkeen teemme henkilöarvioinnit ja järjestämme pidemmät haastattelut, joiden pohjalta teemme lopulliset valinnat. Valinnoista ilmoitetaan loppuvuodesta.

Mistä tiedän onko hakemukseni tullut perille?


Kun lähetät hakemuksesi rekrytointijärjestelmän kautta, saat sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, että hakemuksesi on tullut perille. Kannattaa tarkastaa myös roskapostit.

Mikäli et löydä sähköpostia, voit tarkistaa hakemuksesi tilan kirjautumalla rekrytointijärjestelmään ja menemällä kohtaan Avoimet työpaikat > Omat hakemukseni.

Voit aina myös olla yhteydessä HR Palvelukeskukseemme (contacthr@upm.com tai 020 414 6600, arkisin klo 8-17).

Lisää vastauksia yleisimpiin kysymyksiin rekrytointijärjestelmästämme löydät Kysymyksiä rekrytoinnista -osiosta.


UPM Kymi

UPM Kymi on monipuolinen teollinen integraatti, joka muodostuu hienopaperi- ja sellutehtaasta. Lisäksi tehdas¬alueella sijaitsee biovoimalaitos sekä kalsiumkarbonaattia valmistava tuotantolaitos. Ne toimivat kiinteässä yhteistyössä paperi- ja sellutehtaan kanssa. Alueelle keskitetyllä tuotannollisella toiminnalla on useita etuja. Integroitu tuotanto on ympäristönsuojelun kannalta tehokkaasti hallittavissa. Tuotantolaitosten läheinen sijainti parantaa yhteistyötä, vähentää kuljetuksia ja mahdollistaa jätevesien käsittelyn samassa biologisessa puhdistamossa.


UPM Kaukas

Lappeenrannassa toimiva UPM Kaukas on monipuolinen metsäteollisuuden tehdasintegraatti, johon kuuluvat sellu- ja paperitehdas sekä saha ja uusiutuvaa dieseliä valmistava biojalostamo. Lisäksi Kaukaalla sijaitsee UPM:n Pohjois-Euroopan tutkimuskeskus sekä puunhankinnan ja metsäpalveluiden Itä-Suomen keskuskonttori. Kaukaalla on noin 1200 UPM:n työntekijää.