​​​​​​​​​Opinnäytetyöt

 

Etsimme jatkuvasti uusia kehitysideoita ja -kohteita. Opinnäytetyöt ovat meille merkittävä keino kehittää mahdollisuuksia tulevaisuuden UPM:läisille. Opinnäytetyössä kumpikin osapuoli oppii toisiltaan. Parhaimmillaan työ luo pohjaa täysin uudelle ajattelulle.​

Kitty Saikkonen palautti opinnäytetyönsä lokakuussa 2015

Strategisti työssä

”Minut valittiin tutkimaan UPM:n muutosprosessia strategian ja johtajuuden näkökulmasta. Olen ollut hyvin iloinen siitä. Tiimini on ollut mahtava ja tutkimuksen tekeminen ja aineiston kerääminen on ollut todella kiinnostavaa.” - Kitty Saikkonen, tuotantotalouden opiskelija, Aalto-yliopisto

Tee opinnäytetyö, jolla on merkitystä

Etsimme aina uusia hyviä ideoita ja mahdollisuuksia kehittää toimintaamme. Tarjoamme opinnäytetyöpaikkoja säännöllisesti. 

Meillä ei ole tällä hetkellä opinnäytetyöpaikkoja avoimessa haussa.

Antti Hakala aloitti opinnäytetyönsä UPM:llä syyskuussa 2015

Digitalisaation aallonharjalla!

Tutkimuksen aihe: Suorien raaka-aineiden tarpeiden kommunikointi toimittajille ja siihen liittyvien tietovirtojen hallinta prosessiteollisuudessa. "Tarkoituksena on tutkia kuinka UPM voisi käyttää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia hyväkseen tarve-ennusteiden tekemisessä. Työn lisäksi on mahtavaa päästä tekemään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa" - Antti Hakala, Biotuotetekniikan opiskelija, Aalto-yliopisto