Kesäksi puunhankintaan ja metsätalouteen!

UPM Metsän kesätöitä on tarjolla ympäri Suomen. Jätä hakemuksesi ajoissa, kesäharjoittelijoiden valintoja tehdään heti tammikuusta alkaen!

UPM Metsä hakee asiakaspalveluhenkisiä, metsäalasta kiinnostuneita osaajia kesätyöntekijöiksi puunhankinnan ja metsätalouden monipuolisiin tehtäviin eri puolille Suomea. Työtehtävät liittyvät mm. metsäsuunnitteluun, laadunmittaukseen sekä puunkorjuun ja kuljetuksen ohjaukseen. Näiden lisäksi palkkaamme kesätyöntekijöitä esimerkiksi puunhankinnan suunnitteluun, tehtaille puun vastaanottoon, maankäytön suunnitteluun, UPM Metsän palvelukeskukseen ja metsänomistajapalveluihin. Tutustu tarkempiin tehtäväkuvauksiin alla.


Odotamme hakijoiltamme positiivista ja reipasta, asiakaslähtöistä asennetta, tiimityö- ja verkostoitumistaitoja, oma-aloitteisuutta ja vastuuntuntoa.  Sujuva englannin kielen taito luetaan eduksi.

Puunhankinnan ja metsätalouden sekä korjuun ja kuljetuksen tehtävissä edellytämme metsäalan koulutusta ja mahdollisuutta käyttää omaa autoa.

Lähetäthän hakemuksesi ajoissa, koska UPM Metsän kesätyöntekijävalinnat tehdään jo tammikuusta alkaen.

Tutustu hakuohjeisiin ja aikatauluun Kesätyöpaikat-sivulla. Samalla sivulla on myös kartta paikkakunnista, joihin UPM palkkaa kesäharjoittelijoita.  
 

Puunhankinnan ja metsäpalveluiden kesäharjoittelijoiden tehtäviin kuuluu alueesta ja tehtävästä riippuen erilaisia oston ja myynnin tukitehtäviä mm. metsänhoitotöiden ja puunkorjuun laatumittauksia, hakkuu- ja metsänhoitotyöehdotusten valmistelua ja esittelyä, leimikoiden korjuuvalmiiksi suunnittelua, metsänhoito- ja hakkuutarpeiden kartoitusta, metsänviljelyketjun valvontaa, metsävara-aineiston ylläpitoa sekä asiakasyhteydenottoihin vastaamista ja asiakastapahtumiin osallistumista. Työskentelet niin maastossa kuin toimistossakin. Odotamme asiakaspalveluhenkisyyttä, hyviä yhteistyötaitoja ja reipasta, itsenäistä asennetta työhön. Tehtävät edellyttävät oman auton käyttöä ja metsäalan perusosaamista.  Pietarsaaressa ja Kristiinankaupungissa puunhankinnan ja metsätalouden harjoittelijat tarvitsevat myös ruotsin kielen taitoa. Puunhankinnan ja metsätalouden tehtäviä tarjoamme Pietarsaaren ja Kristiinankaupungin lisäksi myös Hämeenlinnassa, Lahdessa, Jyväskylässä, Jämsässä, Tampereella, Joensuussa, Kangasniemellä, Pieksämäellä, Kuopiossa, Savonlinnassa, Perhossa, Pihtiputaalla ja Seinäjoella.

Korjuussa ja kuljetuksessa tarjoamme liikkuvaa ja monipuolista työtä aines- ja energiapuun korjuun laadun tarkastuksien ja mittauksen, laadun seurannan ja raportoinnin sekä logistiikan ohjauksen ja koordinoinnin parissa. Saat kokemusta aines- ja energiapuun korjuun ja kuljetuksen suunnittelu- ja esimiestehtävistä. Odotamme, että olet valmis oppimaan puunhankinnan ja puunkorjuun moniosaajaksi. Pystyt aktiiviseen ja rakentavaan kanssakäymiseen monenlaisten ihmisten kanssa ja haluat työskennellä vastuullisissa tehtävissä asiantuntija- ja suunnitteluorganisaatiossa. Tehtävät edellyttävät oman auton käyttöä ja metsäalan perusosaamista. Korjuun ja kuljetuksen tehtäviä on Hämeenlinnassa, Raumalla, Hämeenkyrössä, Tampereella, Jyväskylässä, Joutsassa, Keuruulla, Joensuussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Nivalassa, Pietarsaaressa ja Seinäjoella.

Puun vastaanotossa kesätyöntekijä huolehtii tehtaillamme puuraaka-aineen vastaanotosta ja mittauksesta sekä osallistuu muihin erikseen sovittaviin puun vastaanoton tehtäviin, kuten kuitupuun laadutukseen, hakkeen seulontaan sekä energiapuumittaukseen. Lappeenrannan mitta-asemalla osallistut Venäjältä tulevan auto-, juna- ja laivapuun vastaanottoon ja katsomme eduksesi venäjän kielen taidon. Edellytämme harjoittelijalta riittävää metsäalan koulutusta, aikaisempaa kokemusta puutavaran mittauksesta ja itsenäistä otetta työhön. Puun vastaanoton tehtäviä on Lappeenrannan lisäksi Kouvolassa ja Lappeenrannassa.

Tuonnin assistenttiharjoittelijalta odotamme kaupallista ja/tai metsäalan perusosaamista sekä kokemusta tietojärjestelmien käytöstä. Venäjän kielen taidon katsomme eduksi. Tuonnin assistenttiharjoittelijan tehtävät sijaitsevat Kouvolassa. 
 
Puunhankinnan suunnittelu ja tuki –tiimiin Tampereelle etsimme luotettavaa, vastuuntuntoista ja oma-aloitteista kesäharjoittelijaa. Osallistut puunhankinnan operatiivisen toiminnan ohjaamiseen ja teet itsenäisesti päätöksiä puunhankinnan logistiikan ohjauksessa. Toimenkuvaan kuuluu vastuullisia tehtäviä myös mm. varastojen määrän, korjuumäärän kehityksen sekä korjuu- ja kuljetuskustannusten seurannassa. Edellytämme sinulta logistiikan kokemusta, analyyttisyyttä, numeerista hahmotuskykyä, kommunikaatiotaitoja ja työtä pelkäämätöntä, positiivista asennetta. Työ antaa sinulle loistavat edellytykset edetä useaan tehtävään puunhankinnassa.

Venäjän ja Baltian tuontiorganisaatiomme harjoittelija työskentelee mm. tuonnin autokuljettajien perehdytyksen ja turvavälinetarkastusten sekä laatupalautteiden lähettämisen parissa ja osallistuu laivapuun vastaanottoon. Harjoittelijalla tulisi olla metsäalan perusosaamisen ohella venäjän kielen taitoa, Venäjän tuntemusta sekä matkustusvalmiutta. Tehtävät sijaitsevat Lappeenrannassa.

Metsätalouden ja maankäytön harjoittelija valmistelee ja päivittää kiinteistömyyntikohteita, osallistuu maankäytön hallinnollisten asioiden hoitamiseen maankäyttöpäälliköiden tukena sekä metsänhoidon viranomaistilastointiin metsänhoitopäällikön ohjauksessa. Tehtävä edellyttää metsäalan perusosaamista. Etsimme myös harjoittelijaa UPM Bonvestan markkinointimateriaalin sisällöntuotantoon sekä myyntikohteiden kuvaukseen ja editointiin. Tässä tehtävässä tarvitaan erinomaiset audiovisuaaliset ja kuvankäsittelytaidot sekä markkinointihenkisyyttä.  Tehtävät sijaitsevat Tampereella.

UPM Metsän palvelukeskukseen Tampereelle ja Helsinkiin etsimme harjoittelijoita vaihteleviin asiakaspalvelutehtäviin. Odotamme sinulta asiakaspalveluhenkisyyttä, kokemusta puunhankinnan sekä metsänhoidon operatiivisistä tehtävistä, reipasta otetta tietojärjestelmien hyödyntämiseen, yhteistyökykyä, neuvottelutaitoja sekä innovatiivisuutta. Englannin ja ruotsin kielitaidoista on etua.  

Metsänomistajapalveluihin haemme harjoittelijoita markkinointi- sekä tuotteet ja palvelut –tiimeihin. Markkinoinnin harjoittelija osallistuu markkinoinnin toteutukseen; sisällöntuotantoon, kuvankäsittelyyn, internetsivujen päivitykseen, tapahtumamarkkinointiin sekä muihin markkinoinnin avustaviin tehtäviin. Odotamme sinulta markkinoinnin koulutusta, Adobe photoshopin perusteiden hallitsemista sekä kokemusta jonkin julkaisujärjestelmän käytöstä. Metsäalan perusteiden hallinta katsotaan eduksesi. Tuotteet ja palvelut -tiimin harjoittelija osallistuu metsänomistajille tarjottavien tuotteiden ja palveluiden tuote- ja koulutusmateriaalien tuottamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Edellytämme kesäharjoittelijalta metsäalan perusosaamista sekä hyvää ilmaisutaitoa, uusien tiedonhallintasovellusten osaaminen katsotaan eduksi. Tehtävät ovat Tampereella.

Taimitarhalle Joroisiin etsimme taimitarhatyöntekijöitä, joiden työnkuvaan kuuluu taimien kylvöä ja kitkentää, taimien siirtoa sekä taimien pakkaamista ja lähettämistä. Taimitarhalla tehdään päivittäin töitä yhdessä ja sen vuoksi tarvitset ryhmätyötaitoja. Työ on fyysistä ja sitä tehdään ulkona, joten toivomme, että Suomen kesän monet kasvot eivät hidasta työtahtiasi.


UPM Metsän sidosryhmäsuhteiden (viestintä ja ympäristö) kesäharjoittelijana työskentelet UPM Metsän sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä ympäristöasioiden parissa. Harjoittelujakson aikana pääset tuottamaan monenlaista sisältöä ja julkaisemaan niitä eri kanavissa. Teet myös mediaseurantaa sekä muita mielenkiintoisia viestinnän avustavia tehtäviä. Ympäristöhankkeiden suunnittelu ja niihin liittyvät maastotyöt vievät sinut metsään kehittämään talousmetsien luonnonhoitoa. Tehtävässä vaaditaan metsäistä osaamista, hyvää suomen ja englanninkielen taitoa sekä vahvaa kiinnostusta viestintään ja ympäristöasioihin. Aikaisempi kokemus viestinnän tai markkinoinnin tehtävistä katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävät sijaitsevat Tampereella. Hae tehtävään globaalien toimintojen hakulomakkeella kesätyö-sivulla>>

Metsuritöiden kesäharjoittelijoille on istutus- ja raivaussahatöitä eri puolilla Suomea.