​UPM sijoituskohteena

UPM pyrkii parantamaan kannattavuutta, kasvunäkymiä ja liiketoimintaportfolionsa arvoa. Tavoitteena on kehittää liiketoimintaportfoliota sekä tuoda esille ja kasvattaa liiketoimintojen arvoa.

 

Liiketoimintojen hyvä tulos, vahva rahavirta ja toimialalla erinomainen tase mahdollistavat sen, että yhtiö voi samanaikaisesti jakaa houkuttelevaa osinkoa, toteuttaa kohdennettuja kasvuhankkeita ja tarttua strategisiin tilaisuuksiin.

UPM:n mallin vahvuudet 

UPM:n mallin vahvuudet

UPM pyrkii kasvattamaan omistaja-arvoa

Tuloksen parantaminen

UPM on sitoutunut taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristösuorituksensa jatkuvaan parantamiseen. Yhtiö tavoittelee huipputuloksia kunkin liiketoimintaalueensa markkinoilla kilpailijoihinsa verrattuna.

Kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen

UPM investoi liiketoimintoihin, joilla on vahvat pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuusnäkymät ja joissa on saavutettavissa kestävää kilpailuetua. Yhtiö on asettanut selkeät pitkän aikavälin tuottotavoitteet liiketoiminnoilleen. Tuloskasvua pidetään liikevaihdon kasvua tärkeämpänä.

Innovaatiot

UPM:n asiantuntemus uusiutuvissa ja kierrätettävissä materiaaleissa, vähäpäästöisessä energiassa ja resurssitehokkuudessa on avainasemassa, kun yhtiö kehittää uutta ja kestävää, korkeaa lisäarvoa ja ainutlaatuista kilpailuetua tuovaa liiketoimintaa.

Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa

UPM:n vastuullinen toiminta ja arvoketju sekä pyrkimys löytää uusia kestäviä ratkaisuja vähentävät riskejä, luovat kilpailuetua, avaavat uusia kasvumahdollisuuksia ja auttavat vastaamaan globaaleihin haasteisiin.

Liiketoimintaportfolion kehittäminen

Kestävien kasvuliiketoimintojen osuuden kasvattaminen tukee UPM:n kannattavuutta pitkällä aikavälillä ja nostaa osakkeiden arvoa.

Vahva rahavirta

Vahva rahavirta mahdollistaa kohdennetut kasvuinvestoinnit, kohdennetut yrityskaupat, uuden liiketoiminnan kehittämisen sekä houkuttelevan osingon UPM:n osakkeenomistajille.

Toimialalla erinomainen tase

Toimialallamme erinomainen tase auttaa hallitsemaan riskejä ja luo edellytykset liiketoiminnan muutoksen kiihdyttämiselle, kun aika ja tilaisuus ovat otolliset.

Osinkopolitiikka 

Houkutteleva osinko: UPM:n tavoitteena on houkutteleva osinko, 30-40 % vuotuisesta liiketoiminnan rahavirrasta per osake. Vuoden 2017 osinko oli 1,15 euroa osaketta kohti, mikä on 39 % liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti.

Important Image

 

Osaketyökalut

Interaktiivisella analyysityökalulla voit verrata osakekurssikehitystä

Taloudelliset tavoitteet

UPM tähtää entistä korkeammalle uusilla pitkän aikavälin taloudellisilla tavoitteilla

Tuloskeskus

Täältä löydät yhteenvedon UPM:n viimeisimmästä talodellisesta tuloksesta ja suuren määrän UPM:n avain lukuja
Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com