​Uudistuva UPM

UPM uudistaa toimintaansa varmistaakseen kestävän lisäarvon luomisen pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on parantaa yhtiön kannattavuutta, luoda kasvua ja lisätä arvoa uudistamalla liiketoimintaportfoliota. UPM on viime vuosina uudistanut liiketoimintamallinsa ja liiketoimintaportfolionsa sekä parantanut liiketoimintojensa tuloksia.

 

Liiketoimintamalli

UPM koostuu kuudesta liiketoiminta-alueesta. Liiketoiminta-alueet ovat kilpailukykyisiä, niillä on vahvat markkina-asemat, ja ne ovat taloudellisen tuloksen ja kestävän kehityksen osalta johtavassa asemassa. Viisi kuudesta liiketoiminta-alueesta toimii hyvin kasvavilla markkinoilla.

 

UPM:n liiketoimintaportfolio

 

Important Image

Liiketoimintamallin muutos on tuonut etuja:

 • Läpinäkyvyys ja vastuunotto – kaupalliset strategiat, benchmarking-vertailuanalyysit, tavoitteiden asettaminen, kannustimet
 • Kustannuskilpailukyky – ketteryys, parempi tehokkuus, optimaalinen hankinta
 • Kasvu – kohdennetut investoinnit, jotka tarjoavat houkuttelevaa tuottoa ja selkeää kilpailuetua

Konsernietujen hyödyntäminen

UPM pyrkii konsernina luomaan lisäarvoa erillisille liiketoiminnoilleen ja sidosryhmilleen seuraavilla keinoilla:

 • Kilpailukykyinen ja kestävä puunhankinta, metsänhoito ja puuviljelmät
 • Lisäarvoa tuovat, tehokkaat ja vastuulliset globaalit funktiot
 • Jatkuvan parantamisen Smart-ohjelmat
 • Teknologia ja immateriaalioikeudet
 • Globaali toimintamalli, jolle on hyvä rakentaa
 • Hallittu ja vaikuttava pääoman allokointi
 • Soveltuvien lakien ja säännösten sekä yhtiön politiikkojen noudattaminen

Päätöksentekoa oikealla tasolla

Jokainen liiketoiminta-alue vastaa oman strategiansa toteuttamisesta ja tavoitteidensa saavuttamisesta. Konserniohjaus ja globaalien funktioiden tuki mahdollistavat sen, että liiketoiminnot saavat täyden hyödyn UPM:n brändistä, mittakaavasta ja integraatiosta monimutkaisessa toimintaympäristössä. Pääoman allokointipäätökset tehdään konsernitasolla.

Selkeät roolit ja vastuut 

Important Image

 

Hallittu pääoman allokointi

 • UPM:n tavoitteena on houkutteleva osinko
 • UPM pyrkii ylläpitämään vahvaa tasetta, joka vähentää riskejä ja mahdollistaa strategisten mahdollisuuksien hyödyntämisen
 • UPM investoi hankkeisiin, jotka tarjoavat houkuttelevaa ja kestävää tuottoa ja selkeää kilpailuetua
 • UPM Communication Papersin tavoitteena on vahva rahavirta ja pääoman vapauttaminen


Hyvät pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuusnäkymät omaavien liiketoimintojen osuuden kasvattaminen 

Important Image

Strategia käytännössä

Uusi vaihde UPM:n muutokseen

Liiketoiminta-alueet

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto
Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com