​​​​​​​​​​Taloudelliset tavoitteet

UPM tähtää entistä korkeammalle uusilla pitkän aikavälin taloudellisilla tavoitteilla ​

​Tammikuussa 2017 UPM uudisti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa:​

 

  • Liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tuottotavoitteita on nostettu.
  • Vertailukelpoisen oman pääoman tuoton tavoitetta on nostettu.
  • Vertailukelpoisen liikevoiton kasvu on lisätty uudeksi konsernitason tavoitteeksi.
  • On uusi, nettovelan ja EBITDAn suhteeseen perustuva velkaantuneisuuspolitiikka.
  • Rahavirtaan perustuva osinkopolitiikka säilyy ennallaan. UPM tavoittelee houkuttelevaa 30-40 prosentin osinkoa yhtiön vuosittaisesta liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti. ​

Liiketoiminta-alueiden tavoitteet

 Liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tuottotavoitteet​

​Liiketoiminta-alue ​Mittari ​Tavoite (%)​Toteuma 2017 (%) ​Toteuma 2016 (%) ​Toteuma 2015 (%)
​UPM Biorefining​Sijoitetun pääoman tuotto (%)​14​18,2​12,6​14,6
​UPM EnergySijoitetun pääoman tuotto (%)**​64,0​​5,0​6,7
​UPM RaflatacSijoitetun pääoman tuotto (%)​20​27,2​25,5​17,6
​UPM Specialty PapersSijoitetun pääoman tuotto (%)​14​17,2​12,1​5,5
​UPM Communication Papers​Vapaa kassavirta / investoinnit (%)*​14​24,3​31,0​4,7
​UPM PlywoodSijoitetun pääoman tuotto (%)​18​23,1​22,6​20,9

 

​​Sijo​itetun pääoman tuotto (%) = Sijoitetun pääoman tuotto (%) ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
* Vapaa rahavirta investointien (investoinnit ja/tai omaisuuden myynnit) ja uudelleenjärjestelykulujen vähentämisen jälkeen.
** UPM Energyn osakkuudet on arvostettu käypään arvoon. ​​

Liiketoiminta-alueiden taloudelliset tavoitteet verrattuna tuottototeumiin​

Important Image

​Konsernin tavoitteet

 

Vertailukelpoisen liikevoiton kasvu konsernitason tavoitteena

 

​Mittari​TavoiteToteuma 2017 (milj.euroa)Toteuma 2016 (milj.euroa)Toteuma 2015 (milj.euroa)
​Vertailukelpoinen liikevoitto​Kasvu​1 292​1 143​916


Vertailukelpoisen oman pääoman tuoton tavoite

 

Mittarit​Tavoite (%)​Toteuma 2017 (%)​Toteuma 2016 (%)​Toteuma 2015 (%)
​Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (%)​10,0​11,9​10,9​9,5


Nettovelan ja EBITDAn suhteeseen perustuva velkaantuneisuuspolitiikka

Mittarit​Käytäntö​Toteuma 2017 ​Toteuma 2016 ​Toteuma 2015
​Nettovelka/EBITDA​noin kaksinkertainen tai pienempi​0,11-kertainen​0,73-kertainen​1,56-kertainen
​Velkaantumisaste​N/A​2%​14 %​26 %

Konsernin taloudellinen kehitys

Important Image

Vastuullisuustavoitteet

UPM:llä on vastuullisuusperiaatteet ja tavoitteet

Tuloskeskus

Täältä löydät yhteenvedon UPM:n viimeisimmästä talodellisesta tuloksesta ja suuren määrän UPM:n avain lukuja

UPM story

Katso miten ja mihin suuntaan UPM on kehittymässä
Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com