UPM:n strategia - Aiming higher

Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella.

Strategiamme sisältää tulosta parantavia toimenpiteitä, kohdennettuja hankkeita kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin kehitystyötä lisäarvoa tuovan kasvun luomiseksi. Yhtiö kehittää liiketoimintaportfoliotaan tavoitteena kasvattaa liiketoimintojensa arvoa ja luoda kasvua.

1 Tulokset

> Jatkuva parantaminen

 • Kaupalliset strategiat
 • Kustannustehokkuus
 • Huipputuloksiin yltävä henkilöstö
 • Tuotantolaitosten ja pääoman tehokas käyttö

2 Kasvu

> Tuloskasvu

 • Kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kuluttajakysyntään
 • Kasvuhankkeet, jotka tarjoavat kestävästi houkuttelevaa tuottoa
 • Vetovoimainen työnantaja

3 Innovaatiot

> Kasvua ja kilpailukykyä

 • Uudet liiketoiminnat, tuotteet ja teknologiat
 • Tuote-, palvelu- ja prosessikehitys
 • Kyvykkyyksien kehittäminen

4 Vastuullisuus

> Jatkuva parantaminen

 • Uusiutuvat, kierrätettävät ja turvalliset tuotteet
 • Vastuulliset toiminnot ja arvoketju
 • Arvopohjainen johtaminen
 • Vaatimustenmukaisuus

5 Portfolio

> Hyvät pitkän aikavälin näkymät ja kestävän kilpailuedun omaavien liiketoimintojen kehittäminen

 • Merkittävät uudistushankkeet, synergistiset yrityskaupat, jos tilaisuus ja ajoitus ovat oikeat
 • Konsernietujen ja synergioiden hyödyntäminen
 • Hallittu ja vaikuttava pääoman käyttö ja vahva tase

 

Vastuullinen liiketoiminta

Vastullisuus tuo kilpailuetua ja kasvua

Liiketoiminta-alueet

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto
Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com