UPM Energy

UPM Energy tuottaa arvoa kustannuskilpailukykyisessä, vähäpäästöisessä energiantuotannossa sekä fyysisen sähkön kaupassa ja sähkön johdannaismarkkinoilla sekä teollisten sähkön kuluttajien optimointipalvelulla.

UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähköntuottaja ja edelläkävijä Pohjoismaiden sähkömarkkinoilla. UPM:n energian tuotantokapasiteetti koostuu vesivoimasta, ydinvoimasta ja lauhdevoimasta.

​Strategiamme

 • Arvon tuottaminen energiantuotannossa, fyysisen sähkön kaupassa ja sähkön johdannaismarkkinoilla
 • Kilpailukyvyn varmistaminen kustannustehokkuudella ja tuotantolaitosten korkealla käyttöasteella
 • Kannattava kasvu Pohjoismaiden hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuotannossa

 

Vahvuutemme

 • Kustannuskilpailukykyinen, vähäpäästöinen energiantuotantoportfolio
 • Vesivoima säädeltävänä kapasiteettina luomassa arvoa markkinoilla, joilla on enenevässä määrin
  hintavaihtelua
 • Ydinvoima luotettavana peruskuormakapasiteettina
 • Vahva kokemus arvon luomisesta sähkön ja sähköjohdannaisten kaupassa
 • Vankka osaaminen ja kokemus teollisuuden energiankulutuksen optimoinnista
 • Ketterä ja ammattitaitoinen organisaatio

 

UPM Energy arvonluonti

Energy Image

​Markkinatrendit

 • Pohjoismaiden sähkönkulutuksen kasvunäkymät ovat vaatimattomat
 • Sähköverkon säätely on haastavampaa säästä riippuvaisen tuuli- ja aurinkovoiman lisääntymisen vuoksi
 • Markkinoiden integraatio on lisääntynyt verkkojen välisiin siirtoyhteyksiin investoimisen myötä
 • Joustava sähköntuotanto ja aktiiviset asiakkaat muokkaavat alan toimintamalleja

 

Avainluvut 

​2017
​2016
​​​Liikevaihto, milj. euroa​317
​357
​Vertailukelpoinen liikevoitto,
milj. euroa
​91
​116
​% liikevaihdosta ​28,8
32,7
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj.euroa​2 267
​2 340
​Vertailukelpoinen ROCE,
milj. euroa, %
​4,0​5,0
​​​Henkilöstö 31.12​60
71

 

Liiketoiminta-alueet

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto

Taloudelliset tavoitteet

Kannattavuus parani vuonna 2017