UPM Biorefining

UPM Biorefining muodostuu sellu-, saha- ja biopolttoaineliiketoiminnoista. UPM:llä on kolme sellutehdasta Suomessa sekä sellutehdas ja puuviljelmät Uruguayssa. Lisäksi yhtiöllä on neljä sahaa Suomessa. UPM:n puupohjaista uusiutuvaa dieseliä valmistavan biojalostamon toiminta käynnistyi alkuvuodesta 2015. Selluliiketoiminnan asiakkaita ovat pehmo-, erikois- ja painopapereiden sekä kartongin tuottajat. Biopolttoaineiden asiakkaat ovat öljyn jalostajat, hankintayhtiöt, polttoainejakelijat ja vähittäiskauppa. Sahatavaraa toimitetaan rakennus- ja puusepänteollisuuteen.

​Strategiamme

 • Selluliiketoiminta: kattavimman selluvalikoiman ja asiantuntevan teknisen palvelun tarjoaminen suoraan asiakkaille. Kustannuskilpailukyvyn säilyttäminen operatiivista toimintaa jatkuvasti parantamalla. Kasvaminen vastuullisena ja kustannustehokkaana sellun toimittajana.

 • Biopolttoaineet: ainutlaatuisten kehittyneiden puupohjaisten biopolttoaineiden tarjonta eri markkinoilla ja segmenteissä, huipputulosten saavuttaminen ja Biopolttoaineliiketoiminnan kasvumahdollisuuksien tutkiminen.

 • Sahaliiketoiminta: kannattavuuden parantaminen puun tehokkaan käytön, integroidun täyden käynnin tuotannon ja terävöitetyn kaupallisen strategian avulla. Aseman vahvistaminen valituilla avainmarkkinoilla ja loppukäyttösegmenteillä virtaviivaisen liiketoimintamallin avulla.

 

Vahvuutemme

 • Monipuolinen, kestävästi tuotettu selluvalikoima erilaisiin loppukäyttökohteisiin
 • Nykyaikaiset, tehokkaat sellutehtaat ja kasvuun sitoutunut liiketoiminta
 • Vastuullisuus kaikessa toiminnassa puunhankinnasta logistiikkaan
 • Kehittyneen uusiutuvan dieselin ja naftan vakiintunut tuottaja
 • Kilpailukykyiset sahat ja ammattitaitoinen, oma globaali myynti- ja logistiikkaverkosto
 • Synerginen puun toimitusketju sahatavaraan, selluun ja uusiutuviin polttoaineisiin


UPM Biorefining arvonluonti

Important Image
UPM Biorefining arvonluonti

​Kasvua tukevat tekijät

Sellu ja sahatavara

 • Kuluttajahyödykkeiden kysynnän kasvu
 • Väestönkasvu ja tulotason nousu
 • Verkkokaupan kasvu
 • Urbaani elämäntapa
 • Väestörakenteen muutos
 • Valkoisen kierrätyskuidun saatavuuden heikkeneminen

Kehittyneet biopolttoaineet

 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen
 • Kestävä kehitys
 • Paineet korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla
 • Vähäpäästöinen liikenne
 • Paineet vähentää liikenteen kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä
 • EU:n energiaomavaraisuuden kasvattaminen

 

 

Avainluvut

2017
​2016
​​Liikevaihto, milj. euroa​2 531
​2 206
​Vertailukelpoinen liikevoitto,
milj. euroa
​​587
​​406
​% liikevaihdosta ​23,2​​18,4
​Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj.euroa​​3 225
​​3 231
Vertailukelpoinen ​ROCE,
milj. euroa, %
​​18,2
​​12,6
​​Henkilöstö 31.12​​2 628
​​2 630

 

 

Liiketoiminta-alueet

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto

Taloudelliset tavoitteet

Kannattavuus parani vuonna 2017