​Liiketoiminta-alueet

Tässä osiossa esitellään liiketoiminta-alueiden strateginen suunta, vahvuudet ja arvonluonti. Siinä kerrotaan lyhyesti markkinoiden kehityksestä, liiketoimintaa ohjaavista tekijöistä sekä liiketoiminta-alueen taloudellisesta tuloksesta.

 

UPM:n liiketoimintarakenne muodostuu seuraavista kuudesta liiketoiminta-alueesta.

UPM Biorefining

UPM Energy

UPM Raflatac

UPM Specialty Papers

UPM Communication Papers

UPM Plywood

Muu toiminta

Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com