Muu toiminta

Muu toiminta sisältää metsät ja puunhankinta, UPM Biocomposites- ja UPM Biochemicals –liiketoimintayksiköt sekä konsernipalvelut. UPM Biocomposites- ja UPM Biochemicals –liiketoimintayksiköt ovat osana UPM:n jatkuvaa työtä uusien liiketoimintojen kehityksessä ja kasvun luomisessa.

 

Puunhankinta ja metsätalous

Puunhankinta ja metsätalous vastaa kilpailukykyisen puun hankinnasta UPM:n liiketoiminnoille sekä hallinnoi UPM:n omia metsiä. Yhtiön omat metsät tuottaa noin kuudesosan UPM:n puunkäytöstä. Vuoden 2017 lopussa UPM omisti 570 000 hehtaaria metsämaata Suomessa ja 75 000 hehtaaria metsämaata Yhdysvalloissa. Yhtiön kaikki metsät on sertifioitu.

Lisäksi UPM tarjoaa laajan valikoiman erilaisia metsäpalveluja metsäomistajille ja metsäsijoittajille. Kiinteistöjen kehitystyö on UPM:llä jatkuvaa. Yhtiö myy metsämaita, jotka eivät sijaitse strategisilla alueilla sekä metsäpalstoja, jotka tarjoavat houkuttelevan vaihtoehtoisarvon.

 

 

UPM Biocomposites -liiketoimintayksikkö 

UPM:n biokomposiitit ovat kierrätettäviä materiaaleja, jotka yhdistävät luonnonkuidut ja muovin ja pienentävät kaatopaikkajätettä ja hiilijalanjälkeä. Liiketoimintayksikkö kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuisia komposiittituotteita ja –granulaatteja lukuisiin kuluttajien ja teollisuuden käyttökohteisiin.

 

​UPM Biochemicals -liiketoimintayksikkö  

UPM Biochemicals -yksikkö keskittyy kolmeen tuoteryhmään: biokemikaaleihin, biolääketieteen tuotteisiin ja ligniinituotteisiin. Biokemikaalit korvaavat öljypohjaisia tuotteita. Käyttöalueita ovat mm. tekstiilit, pullot, pakkaukset, jäänestoaineet, komposiitit, kosmetiikka, lääketeollisuus ja pesuaineet. Biolääketieteen tuotteita voidaan käyttää 3D-solukasvatukseen ja muihin biolääketieteen sovelluksiin. Ligniinituotteet korvaavat öljypohjaisia tuotteita ja käyttöalueita ovat esimerkiksi hartsit, muovit, vaahdot ja päällysteaineet.

 

 

​2017
2016
​Liikevaihto, milj.euroa ​281
285
​Vertailukelpoinen liikevoitto,
milj. euroa  
​51
​14
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa  1 465
​1 541

 

Liiketoiminnot

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto

Taloudelliset tavoitteet

Kannttavuus parani vuonna 2017