​UPM story

UPM story kertoo UPM:n strategiasta ja muutosprosessista, kuinka varmistamme kasvun ja kestävän arvonluonnin tulevaisuudessa. Se esittelee yhtiömme lyhyen ja keskipitkän aikavälin strategiset toimenpiteet ja kertoo arvon luomisesta kaikkien liiketoimintojemme arvoketjussa. Vastuullisuus on keskeinen osa jokapäiväistä työtämme UPM:ssä ja pidämme sitä myös hyvänä liiketoimintana. UPM storyn lopussa esittelemme UPM:n taloudelliset tavoitteet ja kerromme sijoittajille antamistamme arvolupauksista. 

Uudistuva UPM

Integroidusta paperintuotannosta huipputulosta tekeviin itsenäisiin liiketoimintoihin

Strategia käytännössä

Uusi vaihde UPM:n muutokseen

Vastuullinen liiketoiminta

Vastullisuus tuo kilpailuetua ja kasvua

Liiketoiminta-alueet

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

Taloudelliset tavoitteet

UPM tähtää entistä korkeammalle uusilla pitkän aikavälin taloudellisilla tavoitteilla

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto
Sijoittajasuhteet: +020 415 0033, ir@upm.com
Mediasuhteet: 040 588 3284, media@upm.com