​UPM:n Pääomamarkkinapäivä 2018

 UPM järjesti pääomamarkkinapäivän sijoittajille ja analyytikoille Lontoossa torstaina 31. toukokuuta 2018. 

 

UPM on tasaisesti parantanut taloudellista, sosiaalista ja ympäristösuoritustaan viime vuosina. Yhtiön liiketoimintamalli, tulokseen tähtäävä kulttuuri ja investointien tehokkuus ovat tuottaneet erinomaista tulosta. Tähtäämme yhä korkeammalle.

Biotalouden rajattomat mahdollisuudet

Kasvutalouksien uudet keskiluokkaiset kuluttajat ja kehittyvä kuluttajakäyttäytyminen maailmanlaajuisesti merkitsevät paitsi huomattavaa uutta kysyntää, myös entistä korkeampia vaatimuksia liiketoimintojen vastuullisuudelle tulevana vuosikymmenenä. Kuluttajakysynnän kasvuun vastaaminen kestävillä ja turvallisilla ratkaisuilla tarjoaa rajattomasti arvonluontimahdollisuuksia UPM:n liiketoiminnoille tänään ja tulevaisuudessa.

UPM tähtää korkeammalle jatkuvalla uudistumisella ja tuloskasvulla

UPM on paremmassa asemassa kuin koskaan. Tulevina vuosina voimme ohjata enemmän pääomaa yhtiön kasvuun ja uudistamiseen ja samanaikaisesti jakaa houkuttelevaa osinkoa osakkeenomistajille ja säilyttää liikkumatilan vahvassa taseessamme.

Pääomamarkkinapäivän osallistujilla oli mahdollisuus keskustella yhtiön ylimmän johdon kanssa UPM:n strategiasta, tuloksista, kasvusta, innovaatioista ja vastuullisuudesta.

Tilaisuuden esitykset: 

Strategy and performance
•U
PM Strategy    Jussi Pesonen  President and CEO
•Responsibility is good business  Tapio Korpeinen  CFO, EVP, UPM Energy
•Electricity everywhere  Tapio Korpeinen  CFO, EVP, UPM Energy
•Efficient made easy  Mika Sillanpää  EVP, UPM Plywood
•Consistent profitable performance  Winfried Schaur  EVP, UPM Communication Papers

Spearheads for growth
•Sustainable growth  Heikki Vappula  EVP, UPM Biorefining
•Labeling a smarter future  Antti Jääskeläinen  EVP, UPM Raflatac
•Confidence delivered  Bernd Eikens  EVP, UPM Specialty Papers
•Molecular bioproducts  Jyrki Ovaska  EVP, Technology

Tilaisuudesta on UPM:n verkkosivuilla www.upm.com saatavilla tallennettu webcast-lähetys.
Pdf. muotoiset esitykset ovat saatavilla myös UPM:n verkkosivuilla.