Varainhankintastrategia

Varainhankintastrategian keskeiset lähtökohdat ovat eri rahoituslähteiden käyttäminen toisiensa täydentäjinä ja vahva likviditeettiasema.
 

UPM:n tavoitteena on riittävän pitkä ja tasaisesti jakautuva lainojen maturiteettirakenne.
Riittävän taloudellisen liikkumavaran turvaamiseksi tavoitteenamme on pitää velkaantumisaste alle 90 %.