Interaktiivinen analyysityökalu

Interaktiivisella analyysityökalulla voit verrata laajaa valikoimaa UPM:n taloudellisista tunnusluvuista helposti käytettävän taulukkotyökalun avulla.

 

Interaktiivisella analyysityökalulla on monia toimintoja, jotka mahdollistavat seuraavat asiat:

  • kaaviot UPM:n taloudellisesta suorituskyvystä vuosittaisella ja neljännesvuosittaisella tasolla joko koko konsernin tai kuuden liiketoiminta-alueen osalta
  • avaintunnuslukujen tarkastelu ennalta määriteltyjen standardiraporttien kautta tai luomalla oma raportti perustuen itse valittuihin tunnuslukuihin
  • kaavioiden vienti erillisiksi kuviksi tai datan tallentaminen Excel-tiedostoksi