​​​Osake

 

Osakepääoma (€)

EUR 889 572 283,00

Osakkeiden määrä (viimeisin muutos 13.11.2014)

533 735 699

Osakkeiden enimmäismäärä
(Osakkeiden enimmäismäärä valtuutukset mukaan lukien)

​558 735 699

 

 

Valtuutukset

UPM:n yhtiökokous 5.4.2018 antoi hallitukselle seuraavan valtuutuksen:

 

Omien osakkeiden osto:

UPM:n 5.4.2018 pidetty yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus voi päättää enintään 50 000 000 osakkeen ostamisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, ja se kumosi yhtiökokouksen 29.3.2017 päättämän yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

 

Valtuutus​50 000 000
Ostetut osakkeet​0
​Keskihinta EUR​0
Hankintahinta yhteensä​0
​Päivitetään​Päivittäin

 

UPM:n yhtiökokous 7.4.2016 antoi hallitukselle seuraavan valtuutuksen:

Osakemäärän korotusvaltuudet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet: 

Uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia vanhoja osakkeita luovuttaa yhteensä enintään 25 000 000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla. Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Lunastuslauseke


Yhtiökokous 5.4.2018 päätti lunastuslausekkeen poistamisesta yhtiöjärjestyksestä.  Muutos tuli  voimaan 13.4.2018.

Osakassopimukset

UPM:n tiedossa ei ole osakassopimuksia, jotka liittyisivät yhtiön omistukseen tai äänivallan käyttöön.

Raportit ja esitykset

Täältä löydät UPM:n taloudelliset raportit ja esitykset, kuten myös tietyt webcast esitykset

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto

UPM story

Katso miten ja mihin suuntaan UPM on kehittymässä