Johtajisto

Jussi Pesonen

Toimitusjohtaja, johtajiston puheenjohtaja
 • Johtajiston jäsen vuodesta 2001
 • UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 1987, toimitusjohtaja vuodesta 2004
 • s. 1960, Suomen kansalainen
 • Diplomi-insinööri
Työkokemus
 • Operatiivisista toiminnoista vastaava varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies 2001–2004
 • Useita eri johtotehtäviä UPM:n paperitoimialoilla 1987–2001
Keskeisimmät luottamustehtävät
 • Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin Suomen osaston (ICC Finland) hallitusten puheenjohtaja
 • Metsäteollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja
 • UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen jäsen
 • Euroopan paperiteollisuusjärjestö CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) hallituksen jäsen
 • East Office of Finnish Industries Oy:n hallituksen jäsen

Tapio Korpeinen

Talous- ja rahoitusjohtaja, UPM Energy –liiketoiminta-alueen johtaja
 • Johtajiston jäsen vuodesta 2008
 • UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 2005
 • s. 1963, Suomen kansalainen
 • Diplomi-insinööri, MBA
Työkokemus
 • Talous- ja rahoitusjohtaja vuodesta 2010
  Energia ja sellu –liiketoimintaryhmän johtaja 2008–2010
 • Kehitysjohtaja ja strategiajohtaja 2005–2008
 • Erilaisia johtotehtäviä Jaakko Pöyry Consultingissa Suomessa ja Pohjois-Amerikassa 1991–1998 ja 1999–2005
 • A.T. Kearneyn palveluksessa Suomessa 1998–1999
 • McKinsey & Companyn palveluksessa Ruotsissa 1988–1990
Keskeisimmät luottamustehtävät
 • Pohjolan Voima Oy:n hallituksen puheenjohtaja
 • Kemijoki Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja
 • Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen jäsen
 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen

Bernd Eikens

UPM Specialty Papers –liiketoiminta-alueen johtaja
 • Johtajiston jäsen vuodesta 2013
 • UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 1998
 • s. 1965, Saksan kansalainen
 • Tekniikan tohtori
Työkokemus
 • UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueen johtaja 2013–2016
 • Paperiliiketoiminnan toimitusketjusta vastaava johtaja 2008–2013
 • Pohjois-Amerikan paperiliiketoimintojen johtaja 2005–2008
 • Useita johtotehtäviä UPM Nordland Papierissa 1998–2005
 • Prosessi-insinööri, International Paper Co. 1996–1998
Keskeisimmät luottamustehtävät
 • Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG:n hallintoneuvoston jäsen

Pirkko Harrela

Sidosryhmäsuhdejohtaja
 • Johtajiston jäsen vuodesta 2004
 • UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 1985
 • s. 1960, Suomen kansalainen
 • Filosofian maisteri
Työkokemus
 • Konsernin viestintäjohtaja 2003–2013
 • Viestinnän eri tehtäviä Finnpapissa ja UPM:n Painopaperit-toimialalla 1985–2002
Keskeisimmät luottamustehtävät
 • S-ryhmän vastuullisuuden Advisory Groupin jäsen
 • WWF Suomen hallintoneuvoston jäsen
 • Saksalais-suomalaisen kauppakamarin hallituksen jäsen
 • Satalinna Säätiön hallituksen jäsen
 • Suomlaisen Työn Liiton valtuuston jäsen
 • UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön hallituksen jäsen

Antti Jääskeläinen

UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen johtaja
 • Johtajiston jäsen vuodesta 2016
 • UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 2014
 • s. 1972, Suomen kansalainen
 • Diplomi-insinööri, KTM, MBA
Työkokemus
 • UPM Raflatacin EMEIA-alueesta vastaava johtaja 2014–2016
 • Globaalin toimitusketjun johtaja, Amer Sports 2012–2014
 • Konsernin kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Amer Sports 2009–2014
 • Useita johtotehtäviä Stora Ensossa Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa 2004–2009
 • Liikkeenjohdon konsultti ja projektipäällikkö, McKinsey & Company 2002–2004
 • Business Operations Manager, Nokia Networks, Suomi ja Italia 1998–2001
 • Laskentaekonomi, Enso-konserni 1997–1998

Juha Mäkelä

Lakiasiainjohtaja
 • Johtajiston jäsen vuodesta 2008
 • UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 2005
 • s. 1962, Suomen kansalainen
 • OTK
Työkokemus
 • Lakiasiainjohtaja vuodesta 2005
 • Lakimies ja vanhempi lakimies KONE Oyj:ssä 1997–2004
 • Erilaisia tehtäviä asianajotoimistoissa 1991–1996
Keskeisimmät luottamustehtävät
 • Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsen

​Jyrki Ovaska

Teknologiajohtaja
 • Johtajiston jäsen vuodesta 2002
 • UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 1984
 • s. 1958, Suomen kansalainen
 • Diplomi-insinööri
Työkokemus
 • Paperi-liiketoimintaryhmän johtaja 2008–2013
 • Toimialajohtaja, Aikakauslehtipaperit 2004–2008
 • Toimialajohtaja, Hieno- ja erikoispaperit 2002–2003
 • ​Erilaisia johtotehtäviä Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ssä ja UPM:n Painopaperit-toimialalla 1984–2001
Keskeisimmät luottamustehtävät
 • CLIC Innovation Oy:n hallituksen puheenjohtaja
 • Tutkimus- ja Innovaationeuvoston jäsen
 • Amerikkalaisen kauppakamarin AmCham Finlandin hallituksen varapuheenjohtaja

Riitta Savonlahti

Henkilöstöjohtaja
 • Johtajiston jäsen vuodesta 2004
 • UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 2004
 • s. 1964, Suomen kansalainen
 • KTM
Työkokemus
 • Elcoteq Network Oyj:n henkilöstöjohtaja 2001–2004
 • Raisio Yhtymä Oyj:n henkilöstöjohtaja 2000–2001
 • Nokia Oyj:n Salon matkapuhelintehtaan henkilöstöpäällikkö 1995–2000
 • Henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtäviä ABB:ssä 1990–1994
Keskeisimmät luottamustehtävät
 • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen
 • Metsäteollisuus ry:n työmarkkinavaliokunnan jäsen

Winfried Schaur

UPM Communication Papers –liiketoiminta-alueen johtaja
 • Johtajiston jäsen vuodesta 2016
 • UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 2001
 • Syntynyt 1965, Saksan kansalainen
 • Dipl.Ing. (FH)
Työkokemus
 • Johtaja, Newspaper Publishing, UPM Paper ENA 2013–2015
 • Useita UPM:n paperiliiketoiminnan johtotehtäviä 2001–2013
 • Projektipäällikkö, investoinnit, Haindl Papier GmbH 1993–2001
 • Projekti-insinööri, Hoerbiger Automotive 1991–1992
Keskeisimmät luottamustehtävät
 • Saksan sellu- ja paperiteollisuusjärjestön (VDP) hallituksen puheenjohtaja
 • Baijerin teollisuusyhdistyksen (vbw) hallituksen varapuheenjohtaja
 • EURO-GRAPH asbl:n (Euroopan painopaperituottajayhdistyksen) ja Euroopan paperiteollisuusjärjestö CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) hallitusten jäsen

Mika Sillanpää

UPM Plywood –liiketoiminta-alueen johtaja
 • Johtajiston jäsen vuodesta 2013
 • UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 1985
 • s. 1958, Suomen kansalainen
 • Diplomi-insinööri
Työkokemus
 • UPM Raflatacin hankintajohtaja 2008–2013
 • UPM Raflatacin strategiajohtaja 2003–2008
 • UPM Raflatacin Euroopasta vastaava johtaja 2001–2003
 • Useita johtotehtäviä UPM Raflatacissa Suomessa ja Ranskassa 1985–2000
Keskeisimmät luottamustehtävät
 • Puutuoteollisuus ry:n hallituksen jäsen

​Kari Ståhlberg

Strategiajohtaja
 • Johtajiston jäsen vuodesta 2013
 • UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 2007
 • s. 1971, Suomen kansalainen
 • Diplomi-insinööri
Työkokemus
 • Strategiajohtaja 2010–2013
 • Johtaja, yrityskaupat 2007–2010
 • Sijoituspäällikkö, Suomen Teollisuussijoitus Oy 2006–2007
 • M&A -neuvonantaja, JP Capital International Limited, Iso-Britannia 2000–2006
 • Liikkeenjohdon konsultti, Jaakko Pöyry Consulting Oy 1998–2000

Heikki Vappula

UPM Biorefining –liiketoiminta-alueen johtaja
 • Johtajiston jäsen vuodesta 2010
 • UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 2006
 • s. 1967, Suomen kansalainen
 • KTM
Työkokemus
 • Energia ja sellu –liiketoimintaryhmän johtaja 2010–2013
 • UPM:n hankintajohtaja 2006–2010
 • Useita johtotehtäviä Nokia-konsernissa Suomessa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa ja Unkarissa 1993–2006
Keskeisimmät luottamustehtävät
 • Metsäteollisuus ry:n hallituksen jäsen