Johdon omistus

Hallitus kannustaa johtajiston jäseniä suoraan osakeomistukseen yhtiössä. Toimitusjohtajan suositellaan omistavan UPM:n osakkeita määrän, joka vastaa hänen kahden vuoden bruttomääräistä peruspalkkaansa. Muilla johtajiston jäsenillä suositellaan olevan omistuksessaan vuoden bruttomääräistä peruspalkkaa vastaava määrä yhtiön osakkeita. Johtajiston jäsenten on pidettävä 50 % tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella ansaitusta netto-osakemäärästä, kunnes heillä on hallussaan johtajiston omistussuositusta vastaava määrä osakkeita.​

 

Vuoden 2017 lopussa toimitusjohtaja ja muut johtajiston jäsenet omistivat yhteensä 824 148 UPM-Kymmene Oyj:n osaketta, mikä vastaa 0,15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Johtajiston jäsenten osakeomistukset

Johtajiston jäsen​Asema yhtiössä​​​UPM:n osakkeita 31.12.2017​
​​Jussi Pesonen​​Toimitusjohtaja​353 491
​​​Tapio Korpeinen​Talous- ja rahoitusjohtaja, UPM Energy –liiketoiminta-alueen johtaja​107 103​
​​Bernd Eikens​​UPM Specialty Papers –liiketoiminta-alueen johtaja​​47 050
​​Pirkko Harrela​​Sidosryhmäsuhdejohtaja​69 949
​Antti Jääskeläinen​​UPM Raflatac –liiketoiminta-alueen johtaja​6 920
​​Juha Mäkelä​Lakiasiainjohtaja​​51 579
​​Jyrki Ovaska​Teknologiajohtaja​76 739
​​Riitta Savonlahti​Henkilöstöjohtaja​13 420
​​Winfried Schaur​​UPM Communication Papers –liiketoiminta-alueen johtaja​13 695​
​​Mika Sillanpää​​UPM Plywood –liiketoiminta-alueen johtaja​​ 26 685
​​Kari Ståhlberg​​Strategiajohtaja​​ 19 656
​​Heikki Vappula​​UPM Biorefining –liiketoiminta-alueen johtaja​​37 861