Tiedonantopolitiikka

Yhtiön hallituksen hyväksymän tiedonantopolitiikan tarkoituksena on 
turvata oikea tiedon julkistaminen yleisölle ja varmistaa, että julkistaminen on samanaikaista, tasapuolista ja johdonmukaista.​ Yhtiön tiedonantopolitiikka uudistettiin täysin 3.7.2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen johdosta.

​Tiedonantoperiaatteet

Yhtiön ulkoisen viestinnän ja tietojen julkistamisen periaatteena on julkaista merkityksellistä ja täsmällistä tietoa samanaikaisesti ja tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille. Kaiken julkistettavan tiedon täytyy olla paikkansa pitävää, johdonmukaista, luotettavaa ja oikea-aikaista, eikä se saa olla harhaanjohtavaa.

Tiedonantotyöryhmä

Tiedottamisvelvoitteidensa täyttämisen varmistamiseksi yhtiö on perustanut tiedonantotyöryhmän (Disclosure Committee), joka valvoo ulkoista tiedottamista ja määrittää sitä koskevat ohjeet. Työryhmä valvoo tiedonantojen yleistä sisältöä, mukaan lukien taloudellisten tietojen säännöllistä ja kertaluonteista julkistamista, tietojen julkistamista ajallaan sekä niiden lainmukaisuutta. Tiedonantotyöryhmän puheenjohtaja on talous- ja rahoitusjohtaja ja muut jäsenet sidosryhmäsuhdejohtaja, sijoittajasuhdejohtaja ja lakiasiainjohtaja.

Hiljainen kausi

UPM noudattaa hiljaista kautta ennen taloudellisen tuloksensa julkistamista. UPM:n hiljainen kausi alkaa kunkin raportointikauden päättyessä ja loppuu osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen. Hiljaisen kauden aikana UPM:n lausunnonantajat eivät kommentoi eivätkä keskustele konsernin taloudellisesta tuloksesta pääomamarkkinoiden edustajien tai median kanssa.