Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan UPM:llä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkion. Hallituksen tarkastusvaliokunta valmistelee hallituksen ehdotuksen yhtiökokoukselle yhtiön tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioksi.


Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Lindh, joka on toiminut yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana 8.4.2014 alkaen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella.

Tilintarkastajan palkkiot

Milj. euroa​2017​2016​20152014​​2013
Tilintarkastuspalkkio2,3​2,3​2,3​​2,0​2,6
Tilintarkastukseen liittyvät palvelut0,1​0,1​0,0​-​0,1
Veropalvelut​0,30,7​0,8​​0,6​0,9
Muut palvelut0,5​0,5​​0,5​0,5​0,1
Yhteensä3,23,63,6​3,1​3,7


Tarkastusvaliokunta arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta, toimintaa ja palveluja vuosittain. Lisäksi tarkastusvaliokunta kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut säännöllisin väliajoin. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi (kalenterivuosi) ja tilintarkastajan tehtävä päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. UPM:n yhtiökokouksen valitsema tilintarkastusyhteisö toimii pääsääntöisesti myös yhtiön suomalaisten tytäryhtiöiden tilintarkastajana, ja sen kanssa samaan ketjuun kuuluvat tilintarkastusyhtiöt yhtiön muiden tytäryhtiöiden tilintarkastajana.

Tilintarkastaja antaa UPM:n osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi havainnoistaan kaksi kertaa vuodessa UPM:n hallitukselle ja neljännesvuosittain tarkastusvaliokunnalle.

Tarkastusvaliokunta käsittelee tilintarkastajan vuosittaisen tarkastussuunnitelman ja hyväksyy tilintarkastuksesta ja muista kuin tilintarkastuspalveluista maksettavien palkkioiden enimmäismäärät. Tilintarkastaja raportoi valiokunnalle neljännesvuosittain tilintarkastukseen liittyvistä toimenpiteistään ja suorittamistaan muista kuin tilintarkastuspalveluista sekä kertyneistä palkkioista. Valiokunta käy läpi näihin liittyvät laskut, ja jos laskut ovat tarkastussuunnitelman mukaisia ja sovittujen enimmäismäärien rajoissa, hyväksyy ne.